I English I Srpski I Turkish I Slovensko I Deutsch I Bosanski I Hrvatski I Kurdi I
Main Menu
Home
About the project
Organization
Video production
Lectures and Papers
Photo Gallery
Media coverage
Workflow
Sponsors
EUROPEAN CULTURAL
FOUNDATION


 


EU PROGRAMME YOUTH


  

MOVIT


 


 


 
MOL

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
URAD ZA MLADINO

MSS

MLADINSKI SVET SLOVENIJE

JSKD

JAVNI SKLAD ZA
KULTURNE DEJAVNOSTI

  ROBERT BOSCH STIFTUNG


TOG

TOPLUM GÖNÜLLÜLERI
 VSI DRUGAČNI - VSI ENAKOPRAVNI

Image

RAZDELJENI BOG  - Projekt medkulturnega dialoga s poudarkom na vlogi religije                    

Ali religije prispevajo k toleranci in k reševanju sporov ali jih celo sprožajo? Odgovor na to vprašanje nikakor ni enostranski. V projektu Razdeljeni bog skušamo osvetliti različne plati tega problema skozi raziskavo, ki temelji na izmenjavi mladih.         .

Druženje mladih bo potekalo preko sodelovanja pri različnih vzporednih dejavnostih projekta:

-          raziskovalna video delavnica

-          okrogle mize

-          spletni forum.

Pri raziskavi bodo sodelovali  strokovnjaki  s področja humanistike in medkulturnih študij.  Mladim bodo nudili strokovno pomoč in mentorstvo pri antropološko-sociološki video raziskavi in pri komunikaciji preko interaktivnih medijev in spleta.                        

Končni rezultati projekta bodo:

 

 • interaktivna in intermedijska spletna stran, ki bo vsebovala rezultate teoretske in praktične raziskave in bo nudila vpogled v tekoče dogajanje v razvoju projekta,

 • publikacija, v kateri bodo objavljeni teoretski prispevki strokovnjakov, misli in mnenja sodelujočih ter široki spekter izpeljane raziskave s celovitimi rezultati projekta,  

 • dokumentarni filmi in druge krajše video stvaritve, ki bodo nastali kot rezultat raziskovalno usmerjenih video delavnic.            


Projekt bo izveden v letu 2007, zaključil pa se bo v prvi polovici leta 2008 s predstavitvami v državah vseh sodelujočih partnerjev.                      

 

Ideja projekta  / ozadje 

V današnjem času smo priča povečevanju negativno polariziranih družbenih struktur, kakršna je na primer novi konzervativizem, ki se širi po Evropi in drugod po svetu. Ta pojav lahko opazujemo v postkomunističnih deželah, v katerih se vse vrednote levice razumejo in interpretirajo kot nesprejemljive za razvoj modernega kapitalizma. Izdajajo se številne revizije novejše zgodovine (zlasti druge svetovne vojne), ki jih pišejo desničarski avtorji, da bi rehabilitirali kvizlinge in fašiste. To pa se ne dogaja samo v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji in na Slovaškem, temveč tudi v Nemčiji in v ZDA. Naraščajo znaki ksenofobije, in to celo v tradicionalno odprtih družbah, kakršni sta Nizozemska in Francija, medtem ko so versko utemeljeni konflikti med muslimani, kristjani in židi že dobili globalne razsežnosti.

Kljub novi logiki globalizacije – ali pa morda ravno zaradi nje – se individualni pristopi k lokalnemu okolju, družini, izobrazbi in religiji niso zmanjšali ali izginili. Na tem mestu se zastavlja vprašanje: Ali je porast novega konzervativizma, ksenofobije in religioznega fundamentalizma odraz temeljne človeške ali družbene potrebe po identiteti, varnosti in pripadnosti svojemu socialnemu okolju? Ali pa je posledica socialnega usmerjanja manipulativnih verskih voditeljev, politikov in starejših, ki vplivajo na razvoj otrok in mladostnikov?Cilji projekta

 

Kratkoročni cilji

 • Pripraviti in zbirati mnenja, izmenjavati izkušnje in stališča mladih v zvezi z versko in medkulturno toleranco, srečevanje in sodelovanje mladih z različnimi kulturnimi ozadji in verskimi prepričanji.

 • Skozi teoretske razprave in analize raziskati različna mnenja v zvezi s specifičnimi etničnimi in religioznimi konflikti.

 • Preveriti in osvetliti probleme specifičnih konfliktnih situacij, analizirati njihov kontekst in ozadje ter na osnovi tega razmisliti o različnih možnostih reševanja teh situacij.

 • S pomočjo diskusij, razprav in izdane publikacije, zlasti pa preko ustvarjenih dokumentarnih filmov opozoriti na teme religioznih in medkulturnih razlik v Evropi danes. Na osnovi tega med ljudmi vzpodbuditi večjo osveščenost glede medetničnih in medreligioznih družbenih kontekstov.

 • Prispevati k izdelavi primernih pristopov in metod za medkulturno komunikacijo in sodelovanje, ki bi bila praktično uporabna v vsakodnevnih učnih situacijah.                                

 

Dolgoročni cilji                                                                                       

 • Okrepiti medkulturne stike med mladimi, vzpodbuditi in povečati njihovo samoiniciativnost   v razvoju medkulturnih kontaktov in dialogu.

 • Podpreti nevladne organizacije , ki delujejo na področju kulture, da bi povečali njihov vpliv in razširjanje multietničnega kulturnega programa na evropski ravni.

 • Razvijati in vzpodbujati povezave in stike med nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s tematiko kulturnega in religioznega soobstoja in sodelovanja v sodobni Evropi.         

 • Prispevati k razvoju novega zavedanja, osnovanega na ideji medkulturnih povezav, ki temelji na spoštovanju kulturnih in religijskih razlik in gradi na vzpodbujanju  medkulturnih interakcij, razumevanju in sodelovanju.

 • Prispevati k stalnemu dialogu in sodelovanju v kontekstu dinamike razširjene Evrope.

 
< Prev   Next >
 
 
Home arrow Slovensko I   ©2005 Karsten Sill. All rights reserved.