BITI in

Ljubljana, 25.07.2018 – 05.08.2018

BosanskiСрпски језикEnglishالعربيةDeutschSlovenščina


Ljubljana, 25.07.2018 – 05.08.2018

POVZETEK PROJEKTA

Izmenjava BITI V/ključen / BITI IN je gostila skupine iz Slovenije, Bosne in Hercegovine ter Srbije.

Mladi, ki izhajajo iz različnih kulturnih, etničnih in socialnih okolij in so različnih veroizpovedi. Medkulturni vidik izmenjave ima v današnjem času, ko so se EU sooča z begunsko krizo, še poseben pomen. V projektu mu bomo posvetili posebno pozornost tudi zato, ker je med migranti tudi veliko število mladih. S pomočjo soočanja pogledov in izmenjavo pozitivnih izkušenj bomo poskušali oblikovati konkretne strategije, ki bodo omogočale komunikacijo, blažile sovražnost in omogočala vključevanje migrantov, v evropsko družbo. Projekt, v katerem bodo sodelovali, se bo osredotočil na tisto, kar jim je skupno in jih druži z večino mladih v današnji Evropi: to so socio-ekonomski izzivi in nujnost opolnomočenja mladih, s pomočjo različnih zvrsti sodobne umetnosti in medijev.

V ospredju projekta je postavljeno neformalno izobraževanje, ki se bo izvajalo v praktičnih delavnicah, usmerjenih v končno produkcijo. To bo mladim udeležencem, praviloma nezaposlenim, omogočilo pridobitev novih znanj in razvoj ustreznih kompetenc, kar jim bo povečalo možnosti za bodočo zaposlitev in polnopravno vključitev v družbeno ekonomsko življenje v skupnosti. Pred izmenjavo bodo partnerske organizacije na temo izmenjave pripravile krajšo (video, gledališko, glasbeno ali podobno) produkcijo. Raziskovanje izpostavljene tematike se bo nadaljevalo tekom izmenjave v obliki glasbene, gledališke, street art in video delavnice, kakor tudi s pomočjo diskusij in druženja.

Posebno pozornost bomo posvetili tudi orodjem za beleženje novih znanj in veščin. V okviru projekta bo delovala posebna skupina, ki bo izvedla delavnico za udeležence in hkrati skrbela tudi za sprotno refleksijo in evalvacijo projekta.

Pred zaključkom izmenjave načrtujemo okroglo mizo, kjer bomo osvetlili ideje, poglede in ugotovitve, nastale tekom projekta. Ugotovitve projekta in predstavitev projekta bo objavljena v posebni publikaciji in na internetu ter tako dostopna zainteresiranim organizacijam in širši javnosti.


Ljubljana, 25.07.2018 – 05.08.2018

SODELUJOČE SKUPINE

SKUPINA IZ SLOVENIJE:

KUD Pozitiv, ustanovljen leta 2000, deluje v neposredni povezavi z Dijaškim domom Ivana Cankarja in vključuje dijake, bivše dijake ter druge mladostnike in zunanje strokovne delavce povezane z mladinskim delom v domu. Dejavnosti skupine Pozitiv segajo na področje medijskih in scenskih umetnosti kot so: ples in gledališče, publicistična dejavnost, video, film in internet. Namen teh dejavnosti je animacija mladih za kreativno zapolnitev prostega časa, učenje novih veščin ter kritično osvetljevanje problematike in tem, ki zanimajo mlade (zasvojenost, ksenofobija, spoznavanje drugih kultur enakopravno vključevanje mladih v družbeno življenje, ipd.). Poslanstvo skupine lahko na kratko označimo kot: prizadevanje za aktivno vključevanje mladih v različne kulturno umetniške dejavnosti, izvajanje neformalnega izobraževanja, omogočanje pridobivanja koristnih znanj in veščin s področja sodobnih medijskih umetnosti ter oblikovanje pozitivnih vrednot pri in promocijo mladinske kulture. Lansko leto (2016) je KUD Pozitiv s strani MZŠŠ in Urada za mladino prejel državno nagrado za delo v mladinskem sektorju.

SKUPINA IZ SRBIJE:

TEATAR 34 je gledališče, ki se nahaja v strogem centru Novega Sada v ulici Nikole Pašića 34 in ga sestavljata dve gledališki sceni -SCENA 34, dramska scena za odrasle in scena za otroke „VESELA KORNJAČA“. S promoviranjem sodobnega gledališkega izraza ter z negovanjem klasične gledališke tradicije, mladi umetniki realizirajo svoje ideje. TEATAR 34 sprejme 34 obiskovalcev in omogoča intimno izkušnjo drugačnega in pristnega doživljanja gledališča in kulture. Z inovantnim pristopom k umetnosti TEATAR 34, privablja mlade umetnike ter druge mlade, ki jih omogoča ustvarjanje in druženje. Pomemben del koncepcije TEATRA 34, je organizacija raziskovalnih gledaliških delavnic za mlade ter sodelovanje na mednarodnih izmenjavah. V zadnjih letih je Teatar 34 sodeloval v 4 mednarodnih izmenjavah mladih, ki so bile organizirane s strani D IC-a in skupine Pozitiv tersofinancirane s strani programa Mladina in Mladi v Akciji. Ena od teh izmenjav je bila v NS / 2007/, druga in tretja in četrta pa 2011, 2013 in 2015 v Ljubljani. Teatar 34 je organiziral dve izmenjavi v Novem Sadu / 2010 in 2012/, prav tako v sodelovanju z omenjeno skupino in s podporo lokalnih sofinancerjev iz Novega Sada in MOLa iz Ljubljane.

SKUPINI IZ BOSNE IN HERCEGOVINE:

Medija Art iz Sarajeva je nepolitična in samostojna organizacija, ki stremi k izboljšanju statusa kulture in umetnosti v družbi. Ukvarjajo se predvsem z ohranitvijo in uveljavitvijo performance arta, kulturnim izobraževanjem, gojenjem in vzgajanjem kulturne diverzitete ter podporo umetnikom iz majhnih mest. Njihovi člani štejejo od 15 – 35 let ter delujejo v različnih vlogah pri promociji kulture. Znani so po organizaciji Juventafesta, mednarodnega srednješolskega dramskega festivala, ki letos poteka že šesto leto zapored. Namen festivala je spodbuditi udeležence k sodelovanju na področju teatra.

Rock school Mostar – the school that rocks – deluje v prostorih Muzičkog centra Pavarotti ter nudi glasbeno izobraževanje posameznikom in skupinam. Poleg individualnih poučevanj organizira tudi delavnice z znanimi glasbeniki, koncerte, snemanja in predavanja na temo glasbene industrije, teorije in poslovanja. Združuje ljudi v širši okolici, ki si želijo kariere na področju glasbe. V sami osnovi je Rock school Mostar svojevrsta glasbena šola, ki temelji na urbanem in neklasičnem pristopu h glasbi. Poleg koncertov, ki jih organizirajo, sodelujejo tudi na mednarodni ravni s tujimi državami, kot sta Slovenija in Makedonija.


Ljubljana, 25.07.2018 – 05.08.2018

DELAVNICE

Tema izmenjave je inkluzija – kreativno, polnopravno in  odgovorno vključevanje mladih v vsa polja in ravni družbeno ekonomskega življenja ter celostnega bivanja, ki vključuje vse ljudi, vse vrste in bivalno okolje.
Delavnice so orodja s katerim v projektu poskušamo pristopiti k izpostavljenemu kompleksnemu  vprašanju.
Projekt je raziskovalnega značaja, v največji meri se bo upoštevala iniciativnost mladih in uporabilo orodja, ki so jim blizu. V tem duhu bodo delavnice potekale na analogni – povsem fizični in hkrati, s pomočjo sodobnih tehnologij, tudi na virtualni ravni.
Končni cilj je skupna zaključna produkcija, kar pomeni, da bodo delavnice tekom procesa sprotno – interaktivno sodelovala ter vplivala na delo in končni rezultat projekta.

PLESNO-GLEDALIŠKA

V delavnici bodo udeleženci povedali in izrazili, kaj zanje v današnji družbi ter v vsakdanjem življenju pomeni BITI IN? Kako si to predstavljajo, kaj si želijo in kako bi to udejanjili? Ali življenje percepirajo »analogno ali virtaulno«? Kakšen je njihov odnos do novih tehnologij, družbenih omrežij? So člani virtualnih skupin, internetnih forumov, uporabniki Facebooka, Instagrama … ?
V delavnici se bosta uporabljala govor in fizični teater, v sodelovanju z Rock delavnico se bo vključevala živa glasba, v sodelovanju z video delavnico se bodo uporabljala multimedijska orodja in prakse, v delavnici za Street art bo nastajala scenografija.
Končna produkcija bo usmerjena k publiki, ki bo fizično prisotna med predstavo na zaključnem dogodku, hkrati pa tudi k publiki, ki bo lahko zaključni dogodek spremljala v živo preko streaminga.
Eksperimentalni pristop bo omogočal »subjektivno« režijo predstave, v kateri bodo v določeni meri, ob igralcih v predstavi, sodelovali (preko ogleda prenosa) tudi »gledalci sledilci«. Ti so danes, za mlado generacijo postali neločljiv del življenja in njegove percepcije.
Delavnica temelji na upanju, da bo raziskovanje pripeljalo do spoznanja, da je vprašanje ravnovesja v življenju zelo pomembno ter veri, da bodo mladi udeleženci razumeli svojo naravno težnjo, ki jih žene, da so stalno »IN«, novonastala izkušnja pa jih bo privedla do meje, po kateri ne bodo izpadli »OUT«.

Mentorji:
Bogdan Janković, rojen leta 1983, priznani novosadski gledališki in filmski režiser nove generacije. Ob bogatem profesionalnem opusu med katerega sodijo uprizorjena številna gledališka in tudi filmska dela, je pomembno tudi njegovo pedagoško delo z mladimi. Je dolgoletni umetniški vodja Teatra 34, ki ga sestavljata Scena 34, kjer nastopajo mladi ustvarjalci – srednješolci in študentje ter Pozorišta Kornjaća, ki je namenjeno najmlajšim. Z Bogdanom Jankovičem, kot osrednjim mentorjem gledališke delavnice smo do sedaj sodelovali že v petih projektih izmenjave (prvi seže v leto 2007, še v čas programa Mladina). Dolgoletno sodelovanje z navedenimi mentorji omogoča ubrano timsko delo, ki smo ga v predhodnih izmenjavah izpopolnili in nadgradili.

Urška Klajn, rojena leta 1989, je po osnovni šoli v Radečah obiskovala Gimnazijo Celje Center in kasneje vpisala študij na ljubljanski Filozofski fakulteti. Je diplomirana umetnostna zgodovinarka in magistrica profesorica slovenistike. Trenutno učiteljica na eni od ljubljanskih osnovnih šol, ki pa se že več kot 15 let aktivno ukvarja z ljubiteljsko kulturo; vodi prireditve, piše scenarije, režira predstave ter trenutno kot igralka sodeluje v domačem gledališkem društvu v Vrhovem ter v Šentjakobskem gledališču Ljubljana. Za svoje gledališke vloge je v okviru mnogih festivalov v organizaciji JSKD prejela že več nagrad na širšem regijskem nivoju, med drugim dvakrat nagrado regijskega selektorja za glavno žensko vlogo v okviru Linhartovega srečanja, za inovativen pristop k režiji je bila nagrajena na srbskem festivalu za mlade gledališke skupine, DOPS, ki se vsakoletno odvija v mestu Jagodina. Od leta 2016 je tudi članica KUD Pozitiv, kjer kot mentorica ustvarja predstave z dramsko gledališko skupino »Ivan Cankar«, zelo aktivno pa se ukvarja tudi s sinhronizacijo risank in drugih televizijskih vsebin za otroke in mlade.

Miha Maver, rojen leta 1979, je diplomirani inženir arhitekture. Študij je končal na Fakulteti za Arhitekturo v Ljubljani. Je eden izmed ustanoviteljev skupine KUD Pozitiv. Njegova mentorja na začetku njegove plesne kariere sta bila Sebastjan Starič in Borut Bučinel. Kot mentor je leta 2011 začel delati v teatru in skupini KUD Pozitiv kot avtor in so-avtor več plesno gledaliških predstav (Hrabri novi svet, Matica, Maya, Popotniki, #realnost), ki so bile nagrajene na mnogih domačih in tujih mladinskih gledaliških festivalih. Njegovo delo na odru temelji na raziskovanju telesa, scenografije, prostora in svetlobe, ter v raziskovanju izvajalčevih/igralčevih občutkov in reakcij v danih okoliščinah. Njegovi projekti vključujejo tudi scenografsko delo in oblikovanje svetlobe, saj dela tudi kot lučkarski tehnik. V zadnjih petih letih je dejaven kot mentor, koordinator programa v Kreatoriju in vodja delavnic v KUD Pozitiv. Vključen je bil tudi v realizacijo mednarodnega mladinskega projekta BITI državljan in BITI mlad.

ROCK DELAVNICA

Glasbena rock delavnica bo raziskovala sodobni zvok in slog, različne stile in žanre brez posebnih shematskih pravil.  Instrumenti se bodo uporabljali kot izrazno sredstvo. V času ustvarjalnosti se bomo naslanjali in v besedilih razmišljali o temi BITI in.
Glasba bo vključena v gledališko predstavo in pripravo zaključne produkcije, tako da bo sestavljanje osredotočeno tudi na plesno gledališče.

Mentorji:
Orhan Maslo, rojen leta 1978, direktor (in ustanovitelj) Rock šole iz Mostarja, glasbenik, menager in producent ter glasbeni pedagog. Kot avtor je sodeloval z velikimi imeni evropske glasbe (npr Brian Enno) ter bil tudi dolgoletni član znane skupine Dubioza Kolektiv, je hkrati tudi direktor mednarodnega Mostar Blues & Rock Festivala in tudi menager studia v Pavarotti centru v Mostarju. Ob vseh navedenih referencah pa velja v luči prijavljenega projekta omeniti predvsem njegove pedagoške – mentorske kvalitete. Z Orhanom sodelujemo sedaj že v četrtem projektu. Kot mentor Rock delavnice uspeva animirati in angažirati mlade za sodelovanje v projektu ter jim pomaga pri učenju in pridobivanju novih znanj in veščin, ki jih mladi pozneje s pridom uporabijo.

Sandi Horvat, rojen leta 1990, svobodni glasbeni umetnik, pevec, skladatelj, multiinstumentalist, producent.
Kot pripadniku romske manjšine mu je bila glasba položena v zibelko, že v najstniških letih se je udeleževal romskih taborov in sodeloval pri različnih gledališko glasbenih predstavah. Med izrednim izobraževanjem na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani in v Mariboru, se je začel zanimati za oblikovanje zvoka, ter svoje osnovno znanje nadgrajeval v zasebnih inštitucijah. Do svojega 18. leta se je naučil igrati na več inštrumentov, kot učenec in kot mentor se je udeleževal različnih glasbenih delavnic. Že 10 let nastopa kot večstranski glasbenik, vodi ali sodeluje pri različnih kulturno-umetniških projektih v Sloveniji in tujini. Trenutno deluje kot predsednik in zunanji sodelavec KUD-a Človek v Murski Soboti. Kot simpatizer se je KUD-u Pozitiv pridružil leta 2008.

Vuk Janković, rojen leta 1991 v Novem Sadu. Pisec tekstov in izvajalec rap glasbe. Končal 4 leta osnovne glasbene šole – inštrument trobenta. Leta 2012 je ustanovil manjšo glasbeno produkcijo Štek, s katero je samostojno, oziroma z drugimi izvajalci, izpeljal več uspešnih projektov.
Kot avtor se ukvarja tudi z gledališko glasbo, povezano z produkcijo Teatra 34 in gledališča za otroke »Vesela kornjača«, v Novem Sadu. V okviru Teatra in Scene 34 skrbi tudi za program in organizacijo dogodkov.

VIDEO DELAVNICA

V video delavnici bomo raziskovali videe, ki so danes IN in tiste, ki so OUT, zanimalo nas bo, kaj je udeležencem IN, kako to pokazati in izraziti z gibljivo sliko,  fotografijo, videom, in sicer tako, da bo gledljivo, sporočilno, jasno in nedvoumno. Medij, ki nas bo zares zanimal in s katerim bomo tekom izmenjave delali, je kamera.
Na delavnici bomo spoznavali video v vseh razsežnostih, ki nam jih ponuja, odkrivali njegove meje mogočega v obstoječem okolju in z razpoložljivimi sredstvi. Iskali bomo odgovor na vprašanje, kaj je BITI IN in kaj to pomeni za polje videa. Kako lahko video izkoristimo zato, da bomo IN?
V procesu video delavnice se bomo sprehodili skozi vse faze nastajanja nekega konkretnega dela, od ideje do končnega produkta. Ukvarjali se bomo z vprašanji, kako ustvariti dobre, kvalitetne in uporabne video posnetke? Naučili se bomo, kako pravilno uporabljati kamero, kako jo pravilno postaviti za ustrezen in dober kader, kako združiti več različnih posnetkov, jih opremiti z grafiko in podložiti z glasbo. Spoznali bomo temelje filmskega jezika – snemanja in montaže.

Mentorja:
Boštjan Božič, rojen leta 1979, neodvisen, svoboden vizualni umetnik, mentor in predavatelj na področju videa in multimedije. Kot video artist in video performer je sodeloval tudi v številnih projektih s področja performansa, in gledališča z znanimi ustvarjalci kot so Maja Delak, Matej Kejžar, Loup Abramovici, Matija Ferlin, Luka Prinčič, Daša Lakner in drugimi. Od leta 2010 se profesionalno ukvarja tudi s pedagoškim delom, na področju formalnega in neformalnega izobraževanja. Kot profesor multimedijskih aplikacij in izražanja s sliko in zvokom predava na VIST fotografija. Bil je nosilec predmetov, povezanih z videom na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, zadnjih šest let pa kot mentor uspešno vodi video delavnico KUDa Pozitiv v Dijaškem domu Ivana Cankarja, trenutno je zaposlen kot učitelj na EGSŠ Radovljica. Kot mentor je vodil video delavnico tudi v predhodni izmenjavi mladih BITI mlad v letu 2015, katero bo vodil tudi v pričujoči izmenjavi BITI in/side.

Radovan Jaušovec, rojen leta 1983, samozaposleni v kulturi. Po končani osnovni šoli je šolanje nadaljeval v Ljubljani na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo. V tem času se je začel aktivno ukvarjati z gledališčem (fizično in eksperimentalno gledališče), oblikovanjem svetlobe ter filmom in videom, kot sodobnim komunikacijskim sredstvom. Kot avtor in soavtor je ustvaril več gledaliških in filmskih projektov, ter sodeloval na mladinskih mednarodnih izmenjavah. Za svoja dela je prejel več domačih in mednarodnih nagrad. Trenutno deluje kot predsednik KUD-a Samosvoj in član KUD-a Pozitiv ter zunanji sodelavec in mentor pri obeh omenjenih organizacijah.

DELAVNICA ZA STREET ART IN GRAFITE

V delavnici bomo skozi različne medije raziskovali  tematiko letošnjega projekta »BITI IN«.
Udeleženci delavnice bodo skozi proces dela  razvili in okrepili  znanje in spretnosti s področja grafičnega oblikovanja, vizualne umetnosti, scenografije in tehnik grafitiranja.
Delavnica bo razdeljena v več sklopov, udeleženci pa bo sodelovali in se povezovali z drugimi delavnicami. Dnevno bomo iskali likovne rešitve in odgovore na vprašanja kaj mladim predstavlja biti IN.

Mentorja:
Matej Markovič, rojen leta 1988, je po zaključku Osovne šole Ivana Cankarja v Ljutomeru šolanje nadaljeval na ljubljanski Srednje šoli za oblikovanje in fotografijo, kjer je maturiral iz Industrijskega oblikovanja. Študij je nadaljeval na Fakulteti za dizajn v Trzinu, smer Vizualne komunikacije. Od leta 2010 živi in dela v Ljubljani, primarno na področju grafičnega oblikovanja ter tudi slikarstva (Murska Sobota, Ljubljana, Ljutomer) grafitiranja oz. street arta, fotografije in tetoviranja. Kot scenograf in rekviziter je sodeloval pri slovenskih televizijskih serijah (Reka ljubezni, Usodno vino) ter oglasih različnih produkcijskih hiš (perfo produkcija, temma-x). Od srednje šole je aktiven član KUD-a Pozitiv, kjer je sodeloval kot performer in sokreiral mnoge predstave. Je mentor umetostnih delavnic in aktivni udeleženec mnogih Pozitivovih projektov.

Blaž Bačar, rojen leta 1988, je po končani likovni gimnaziji v Ljubljani  zaključil še program medijske produkcije  v Izobraževalnem zavodu Hera.  Ima paleto praktičnih znanj in izkušenj s področja profesionalne avdiovizualne produkcije, scenografije in svetlobnega oblikovanja v teatru in na videu. Bil je udeleženec in so-mentor mnogih mladinskih delavnic doma in v tujini ter avtor in so-avtor mnogih dokumentarnih in umetniških kratkometražnih AV izdelkov. Aktiven član skupine in KUD-a Pozitiv je postal že v času obiskovanja srednje šole. Več referenc s področja slikarskih, kiparskih in drugih vizualnih stvaritev si lahko ogledate na: www.upt.si

DELAVNICA ZA DOKUMENTIRANJE, RAZISKOVANJE, EVALVACIJO IN SPREMLJANJE (DRES)

Skupina sodeluje in se povezuje z vsemi ostalimi delavnicami; raziskuje proces dela, dnevno dokumentira dogajanje v delavnicah in skrbi za sprotne objave fotografij, videov in zapisov na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, Youtube)  in spletni strani. Naloga skupine je tudi vrednotenje in certificiranje novo pridobljenih kompetenc, znanj in veščin v projektu, za kar se je uporablja orodje Youthpass.
Udeleženci skupine pridobijo znanja s področja družbenih omrežij, urejanja spletne strani, certificiranja znanja, kjer bodo za ostale udeležence izmenjave izdelali potrdila Youthpass, obdelave fotografij, spoznajo se z uredniškim delom ter se naučijo odprte komunikacije in timskega dela.

Mentorja:
Nina Golob, rojena leta 1982, diplomirana bibliotekarka, zaposlena v Dijaškem domu Ivana Cankarja, mentorica domskega časopisa in urednica različnih publikacij ter urednica različnih multimedijskih in spletnih vsebin zadolžena tudi za uporabo družbenih omrežij. Leta 2012 se je pridružila skupini Pozitiv, kjer kot članica različnih projektnih timov med drugim sodeluje tudi pri realizaciji mednarodnih izmenjav mladih. Sodelovala je v dveh predhodnih izmenjavah BITI državljan in BITI mlad kjer je kot urednica sodelovala pri izdaji publikacij z istim naslovom nastalih v projektu ter hkrati opravljala pomembno mentorsko delo. Vodila je skupino mladih udeležencev v delavnici za dokumentiranje, raziskovanje, evalvacijo in spremljanje (DRES), katere naloga je bila tudi vrednotenje in certificiranje novo pridobljenih kompetenc, znanj in veščin v projektu, kjer se je ob uporabi orodja Youthpass uporabljalo tudi orodje elektronskega certificiranja Unique Learning Badges (Učeče se značke). Nina Golob bo podobno vlogo odigrala tudi v projektu BITI in.

Drago Pintarič, rojen leta 1959, profesor zgodovine in sociologije, pedagog in mentor za medijske in scenske dejavnosti na področju mladinskega dela. Je ustanovitelj in vodja skupine in nevladne organizacije KUD Pozitiv, ki deluje v okviru Dijaškega doma Ivana Cankarja iz Ljubljane, kjer je zaposlen. Kot so-avtor in glavni koordinator je sodeloval pri pripravi in izvedbi številnih projektov, ki so bili odobreni in sofinancirani s strani Ministrstva za šolstvo RS, Ministrstva za kulturo RS, Mesta Ljubljane, programov Evropske komisije (program Mladina in Mladi v akciji), Evropske kulturne fondacije, ipd. V zadnjih 20. letih dela z mladimi je ustvaril tim mladih ljudi, s katerimi sodeluje in izvaja projekte mednarodnih izmenjav. Pričujoča izmenjava je 11 po vrsti, financirana s strani Evropske komisije (program Mladina, Mladi v akciji, Erasmus+).

Miha Indihar, rojen leta 1982, magister socialnega dela. V času srednje šole je sodeloval s KUD Marij Kogoj iz Turjaka, se udeleževal festivalov poezije; svoja dela redno objavlja v nekaterih lokalnih časopisih že od leta 1998 dalje. Zaposlen je v Dijaškem domu Ivana Cankarja, kjer se ukvarja s široko paleto dejavnosti na področju mladine. Je koordinator za šport ljubljanskih dijaških domov ter dijaških domov zahodne Slovenije, pogosto pa sodeluje pri organizaciji Domijade (srečanje dijaških domov Slovenije). Od leta 2006 dalje kot fotograf in snemalec sodeluje na številnih domačih plesnih tekmovanjih, evropskih in svetovnih prvenstvih ter plesnih eventih ter produkcijah. Kot plesalec je leta 2016 prejel bronasto kolajno na državnem prvenstvu. Soustvaril je več plesnih predstav in sodeloval pri številnih četrtkovih večerih v okviru programa v Kreatoriju. V zadnjem obdobju predava po Sloveniji o primerih dobre prakse s področja dela v dijaških domovih.


Ljubljana, 25.07.2018 – 05.08.2018

URNIK

NALOŽI SI URNIK V PDF

1. DAN: sreda, 25.7.2018

DopoldnePrihodi udeležencev in namestitev v hostel
14.00 – 15.00Kosilo
17.00Sestanek udeležencev: razdelitev »info paketov«, posredovanje osnovnih informacij o programu izmenjave, ipd.
19.30 - 20.30Večerja
21.00Predstavitev udeležencev, predstavitev platforme projekta BITI, spoznavni večer

2. DAN: četrtek, 26.7.2018

7.00 – 9.30Zajtrk
9.30 – 10.00Sestanek projektnega tima - urnik in dogovor o poteku dneva
10.00 - 13.00Sestanek vseh udeležencev: predstavitev teme in izhodiščnih predlogov za delo po skupinah, razdelitev udeležencev po delavnicah: glasbena delavnica, gledališka delavnica, delavnica za grafite in street art, skupina DRES, začetek dela v delavnicah
13.30 – 14.30Kosilo
15.30Vodeni ogled Ljubljane
19.30 – 20.30Večerja
21.00Slovenski večer: gledališka predstava Teatra Pozitiv, skupine Ivan Cankar: Indigo/ Kreatorij
22:00Druženje

3. DAN: petek, 27.7.2018

7.00 – 9.30Zajtrk
7.00 – 9.30Sestanek projektnega tima - urnik in dogovor o poteku dneva
10.00 – 13.00Delo v delavnicah
13.30 – 14.30Kosilo
15.30 – 17.00Delo v delavnicah
17.00 - 19.00Javna okrogla miza: »BITI V(ključen)« / udeleženci izmenjave z gosti – strokovnjaki s področja mladinskega dela
19.30 – 20.30Večerja
21.00Srbski večer : Predstavitev skupine Teater 34 iz Novega Sada/ Kreatorij

4. DAN: sobota, 28.7.2018

7.00 – 9.30Zajtrk
9.30 – 10.00Sestanek projektnega tima - urnik in dogovor o poteku dneva
10.00 – 13.00Delo v delavnicah
13.30 – 14.30Kosilo
15.30 – 19.00Delo v delavnicah
19.30 – 20.30Večerja
21.00Slovenski večer 2: plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv: #realnost/ Kreatorij

5. DAN: nedelja, 29.7.2018

7.00 – 9.30Zajtrk
9.30 – 10.00Sestanek projektnega tima - urnik in dogovor o poteku dneva
10.00Odhod na slovensko podeželje: Bela Krajina, Kolpa
13.30Kosilo: lunch paketi
14.00 – 17.00Slovensko podeželje: Bela Krajina, Kolpa / piknik
19.30 – 20.30Večerja
22.00Prost večer

6. DAN: ponedeljek, 30.7.2018

7.00 – 9.30Zajtrk
9.30 – 10.00Sestanek projektnega tima - urnik in dogovor o poteku dneva
10.00 – 13.00Delo v delavnicah / po sekcijah
13.30 – 14.30Kosilo
15.30 – 19.00Skupno (koordinirano in interaktivno) delo vseh delavnic
19.30 – 20.30Večerja
21.00Bosanski večer: Predstavitev skupine Medija Art iz Sarajeva / Kreatorij

7. DAN: torek, 31.7.2018

7.00 – 9.30Zajtrk
9.30 – 10.00Sestanek projektnega tima - urnik in dogovor o poteku dneva
10.00 – 13.00Skupno (koordinirano in interaktivno) delo vseh delavnic
13.30 – 14.30Kosilo
Prosto popoldne / kopanje na kopališču Kodeljevo
19.30 – 20.30Večerja
20.30Glasbeni večer: Sunny & Bulch + jam

8. DAN: sreda, 1.8.2018

7.00 – 9.30Zajtrk
9.30 – 10.00Sestanek projektnega tima - urnik in dogovor o poteku dneva
10.00 – 13.00Skupno (koordinirano in interaktivno) delo vseh delavnic
13.30 – 14.30Kosilo
15.30 – 19.00Delo v delavnicah / po sekcijah
19.30 – 20.30Večerja
21.00Hercegovski večer: predstavitev skupine Rock šole iz Mostarja / Kreatorij

9. DAN: četrtek, 2.8.2018

7.00 – 9.30Zajtrk
9.30 – 10.00Sestanek projektnega tima - urnik in dogovor o poteku dneva
10.00 – 13.00Delo v delavnicah / po sekcijah
13.30 – 14.30Kosilo
15.30 – 19.00Skupno (koordinirano in interaktivno) delo vseh delavnic
19.30 – 20.30Večerja
22.00Generalka zaključne integralne produkcije projekta »BITI mlad«

10. DAN: petek, 3.8.2018

7.00 – 9.30Zajtrk
9.30 – 10.00Sestanek projektnega tima - urnik in dogovor o poteku dneva
10.00 – 13.00Skupno (koordinirano in interaktivno) delo vseh delavnic na zaključni – integralni produkciji in delo v delavnicah / po sekcijah
13.30 – 14.30Kosilo
15.30 – 19.00Skupno (koordinirano in interaktivno) delo vseh delavnic na zaključni – integralni produkciji
19.30 – 20.30Večerja
22.00Predstavitev zaključne produkcije projekta »BITI IN«

11. DAN: sobota, 4.8.2018

7.00 – 9.30Zajtrk
9.30 – 13.00Prosto dopoldne – obisk mesta
13.30 – 14.30Kosilo
16.30 – 18.00 Plenarna skupščina vseh udeležencev, evalvacija projekta, anketiranje
19.30 – 20.30Večerja
21.00Podelitev youth passov in elektronskih bedžev udeležencev ter poslovilna zabava

12. DAN: nedelja, 5.8.2018

7.00 – 9.30Zajtrk
Odhodi udeležencev / slovo


Ljubljana, 25.07.2018 – 05.08.2018

OKROGLA MIZA BITI IN

V sklopu mednarodne izmenjave mladih, ki poteka v iztekajočih dneh julija in v prvih dneh avgusta, je potekala tudi okrogla miza, na katero so bili kot govorci povabljeni udeleženci izmenjave, mladi iz Slovenije, Sarajeva, Mostarja ter Novega Sada ter gosta; Filip Dobranić – Muki, debater, filozof, sociolog kulture ter teoretik na področju družbenih omrežij in Borut Cink, programski menedžer na zavodu Movit ter izvršni urednik revije Mladje, pri kateri je bila ena izmed številk posvečena izključno participaciji mladih.
Ustanovitelj KUD-a Pozitiv ter idejni vodja izmenjave, Drago Pintarič, ki je pogovor tudi vodil, je debato pričel s citatom Tomaža Deželana, profesorja na Fakulteti za družbene vede in strokovnjaka na področju vključevanja mladih: »Participacija mladih je za prihodnost Evrope ključnega pomena.«
Na nek način je s tem vzpostavil rdečo nit pogovora, ki se je skladno s konceptom letošnje izmenjave vila okrog problematike participacije mladih v družbeno življenje ter razmislekom o tem, kaj danes za mlade pomeni »Biti IN« in kdaj postanejo »OUT«.
Participacija mladih je izjemno širok pojem, ki ga je Borut Cink v začetku debate razdelil na dve veji – na politično participacijo in na participacijo, pri kateri mladi sooblikujejo, soustvarjajo dejavnosti za svoje vrstnike. Politično participacijo je opredelil kot splošno stališče ljudi, da so mladi v splošnem pasivni. Da so empatični in se ne vključujejo v različne sfere družbenega življenja. Vsekakor pa prehitro pozabljamo na družbena omrežja kot pomemben del današnjega vsakdana in na vključevanje mladih na forume, v razne aktivistične skupine, proteste. Ostaja vprašanje, kolikšen je dejanski domet tovrstnega »internetnega aktivizma«. Odločitev mladih glede tega ali participirati ali ne, pravzaprav ni odločitev. Gre bolj za to ali sem jaz zadovoljen s sistemom, v katerem živim ali nisem. Če sem, v smislu politike niti ne participiram, če nisem, sem pripravljen iti dlje – tudi preko aktivizma na spletu, ki pa se po besedah Cinka pogosto konča brez neke podaljšane zgodbe v realnem življenju in ostane le na spletu.
Podobnega mnenja je Filip Dobranić, ki se ukvarja z internetom in demokracijo, poleg tega ustvarja kampanje, ki poskušajo vplivati direktno na oblast in z njimi poskušajo nekaj doseči, spremeniti. Dobranić internet v tem smislu vedno dojema kot začetek. Kot začetni dogodek, saj se skoraj ničesar ne da ustvarjati zgolj preko interneta. Vedno moramo nekaj storiti v realnosti – bodisi je to pritisk na gumb bodisi je to sprememba zakona.
Cink izpostavi še en vidik participacije mladih in v navezavi na Deželanov citat izpostavi vključevanje mladih ne le v smislu evropskega temveč globalnega pomena. Gre predvsem za participacijo, na katero se opira program Mladi v akciji, kjer mladi soustvarjajo, sooblikujejo dejavnosti v mladinskem delu kot so izmenjave, festivali ipd.
V drugem delu diskusije je bila beseda namenjena udeležencem izmenjave, mladim, ki so predstavili svoj pogled na problematiko in svoje izkušnje s participacijo. Udeleženci iz vseh sodelujočih držav so si bili enaki v mnenju, da so mladi bistveno premalo angažirani, premalo vključeni, tudi premalo zainteresirani za dogajanje okrog njih. Bombardiranje s premnogim številom podatkov in informacij povzroči površinsko dojemanje informacij, poleg tega pa tudi cel kup lažnih novic (»fake news«), ki se čedalje bolj širijo. Mediji so ušli izpod nadzora in mladi menijo, da bi z določeno selekcijo med tem kaj je za objavo v javnosti in kaj ne, dosegli večjo verjetnost in posledično zaupanje medijem. Poleg tega je ključnega pomena, da mladi zavzamejo svoje stališče, se opredelijo do problematike, kritično razmišljajo in pustijo svoj glas. Udeleženci iz Novega Sada in Sarajeva so izpostavili, da mladi o družbenem dogajanju vedo predvsem tisto, kar jim povedo doma. Izpostavijo primer, da ne poznajo političnih programov strank, ker jih to niti ne zanima. Rešitev vidijo predvsem v aktivnejšem vključevanju v skupnosti izven svojega doma, ki imajo skupne interese, ki podobno razmišljajo, saj bi s tem vzpostavili svoje mišljenje, svoj pogled na svet in posledično kritično razmišljanje in vključevanje v širšo družbeno sfero.
Beseda je tekla tudi o umetnosti, kot eni izmed temeljnih sredstev družbene kritike in možnosti vpliva na ljudi. Mladi so se strinjali, da umetnost ima to moč, ima potencial, da pa se zadnje čase prepogosto zlorablja v politične namene in s tem morebiti tudi v negativnem smislu vpliva na volivce.
Filip Dobranić je na vprašanje, kako je mogoče preseči čedalje večji razkorak med generacijami, povezal z njegovim raziskovanjem javnih prostorov. Če je bila javni prostor nekoč ulica, kjer so se otroci igrali, se danes to prestavlja na družbena omrežja, kar povzroča vse redkejšo živo komunikacijo med ljudmi in prenos odnosov v virtualno, kar izpodriva pristne medčloveške odnose.
Okroglo mizo je s pozitivno mislijo povzel Cink, ki je izpostavil, da so tovrstne razprave pomembne, vendar da so tisto, kar dejansko šteje, izmenjave, kot je mladinska izmenjava Biti IN. To, da mladi pridejo v kontakt s svojimi vrstniki, ki prihajajo iz drugih držav, vendar imajo podobne interese, podobno kritično razmišljajo, da se zavedajo, da imajo prav vsi svoje probleme, ki jih je možno rešiti. Ta energija se po njegovem mnenju lahko izkoristi za to, da se stvari, ki jih delaš v domačem okolju, prenesejo drugam. Ena okrogla miza vsekakor ne reši ničesar, vendar pa lahko mladi s skupnimi interesi in svojo energijo to plasirajo v neko širše družbeno okolje, kar pa je tisto, v kar moramo verjeti in k čemur moramo stremeti.

Urška Klajn, KUD Pozitiv


Ljubljana, 25.07.2018 – 05.08.2018

MULTIMEDIJA

Video BITI IN – Grafit je nastal v video in street art delavnici.

Zaključni video BITI IN, 2018.

Plakati so nastali na grafični delavnici. Avtorji: Matej Markovič, Blaž Bačar, Patrik Komljenović, Luna Maslo in Zoe Maslo.

GIF-i so nastali v video delavnici.

BosanskiСрпски језикEnglishالعربيةDeutschSlovenščina