O NAS

OSEBNA IZKAZNICA

KUD Pozitiv, Poljanska cesta 26, 1000 Ljubljana /Slovenija
Telefon: +386 1 47 48 625
Faks: +386 1 43 20 369
E-naslov: pozitiv@pozitiv.si
www.pozitiv.si
FB: kud pozitiv
Matična številka: 1211331
Transakcijski račun: 02014-0090359732
ID št. za DDV: SI 75131285
Odgovorna oseba: Drago Pintarič

Namenitev dela dohodnine

O SKUPINI IN KUD POZITIV

KUD Pozitiv deluje v neposredni povezavi z Dijaškim domom Ivana Cankarja in vključuje dijake, bivše dijake ter druge mladostnike in zunanje strokovne delavce. Dejavnosti skupine Pozitiv segajo na področje medijskih in scenskih umetnosti kot so: ples in gledališče, publicistična dejavnost, video in splet. Namen teh dejavnosti je animacija mladih za kreativno zapolnitev prostega časa, učenje novih veščin ter kritično osvetljevanje problematike in tem, ki zanimajo mlade (zasvojenost, ksenofobija, spoznavanje drugih kultur enakopravno vključevanje mladih v družbeno življenje, ipd.).

Ob svoji avtorski produkciji, se skupina in društvo Pozitiv ukvarjata tudi s snovanjem in organizacijo večjih in komplekstnejših projektov s področja (mladinske) kulture ter mednarodnih sodelovanj in izmenjav mladih.
Skupina skrbi tudi za pripravo in koordinacijo programa, ki poteka tedensko v Kreatoriju DIC.

Poslanstvo skupine lahko na kratko označimo kot: prizadevanje za aktivno vključevanje mladih v različne kulturno umetniške dejavnosti ter polno družbeno participacijo, omogočanje pridobivanja uporabnih znanj in veščin (kompetence) s področja sodobnih medijskih umetnosti in drugih področij, oblikovanje pozitivnih vrednot in promocijo mladinske kulture.

Leta 2008 je društvu Ministrstvo za kulturo dodelilo Status društva v javnem interesu. Od leta 2012 ima društvo status sofinancirane nevladne organizacije /s strani MRSŠ – Urada RS za mladino.

GENEZA

Nastanek skupine Pozitiv je povezan z namero izdaje domskega glasila, leta 1996. Okrog mentorja Draga Pintariča se je zbrala skupina 10 dijakov, ki so časopis poimenovali Pozitiv in predlagali tudi njegov znak (logo). Izdaji prve številke časopisa je sledil poseben dogodek (gledališki performans z dijaško godbo na pihala) ter posebna časopisna priloga »Pozitiv je rojen«.

Spoznanju, da dogodke ne gre samo popisovati, temveč jih tudi ustvarjati, so sledile številne druge dejavnosti: stenski časopis »Pozitiv te gleda« (sprotna komunikacija z bralstvom), rock delavnica in začetki video dejavnosti.

Koncem leta 1996 Pozitiv lahko že poimenujemo gibanje, ki je svojo novo dimenzijo pridobilo v letu 1997 z izvedbo inovacijskega projekta »Pozitiv, proučevanje medijev« in ustanovitvijo Gibalnega teatra Pozitiv. Projektno delo in uspešna plesno gledališka dejavnost sta bila glavna generatorja in spodbuda za delo na drugih področjih, ki so delovala povezovalno in so se podpirala.

Časopis Pozitiv je nadomestil Straniščni časopis Pozitiv, video dejavnost je beležila dogodke ter sproducirala prve odmevne videje, Gibalni teater Pozitiv je svojo dejavnost fizičnega gledališča razširil še na druge gledališke zvrsti in se s pojavom novih skupin preimenoval v Teater Pozitiv. Leta 2001 je bil Pozitiv pobudnik mednarodne izmenjave, podprte s strani EU programa Mladina »GIB univerzalni jezik«, sledile so številne druge izmenjave in partnerska povezovanja.

Pomembni prelomnici v delovanju skupine sta še leto 2000, ko je skupina Pozitiv formalno postala kulturno umetniško društvo in leto 2002, ko je DIC adaptiral prostor za večnamensko uporabo, Kreatorij DIC. Skupina oz. KUD Pozitiv od tedaj prostor upravlja in koordinira redni tedenski program.

KRONOLOGIJA DELOVANJA

2023

 • Izvedba projektov, sofinanciranih s strani JSKD: za likovno dejavnost (Atelje), filmsko dejavnost (Videosvet in Praktikum filmske vzgoje), zborovsko dejavnost (PZ Ivana Cankar), gledališko dejavnost (Tovarna neviht in koprodukcija s Kralji ulice in Šentjakobskim gledališčem Pred Vrati postave), intermedijsko dejavnost (Kreatorij TV), Foto temnica, ustanovitev in izvedba festivala MIT, izvedba projekta Kreatorij DIC, sofinanciranega s strani MŠŠ, Urada za mladino za leto 2023 in MOL za leto 2022 – 2024; projekt Atelje/MOL, izvajanje projekta BITI /MOL 2021-2023 in projekta Spletne zanke, Projekt s področja kulture in umetnostne vzgoje (Videosvet)/MOL
  Projekt Erazmus+, BITI Odporen (izmenjava v Ljubljani, mladinske skupine iz štirih držav: BIH, Palestina, Slovenija, Srbija).
  • Izvedba plesno gledališke delavnice Teatra Pozitiv Tovarna neviht. Predstava je bila na Čufarjevih dnevih 2023, v kategoriji Nova Gaz, izbrana za najboljšo predstavo festivala.
 • V mesecu januarju in februarju 2023 je bil uspešno v organizaciji KUDa Pozitiv, izveden 1.Festival MIT (Mladinski festival Inovativnega Teatra).
 • Teater Pozitiv je s predstavo Nasprotja (lansko zmagovalko festivala Vizije) gostoval na gledališkem festivalu »Spot on West«, v Westouterju v Belgiji, meseca oktobra pa skupaj z video ekipo, pri partnerski skupini iz izmenjave BITI odporen Kulturciklin, v Kruševcu v Srbiji.
 • V novembru je društvo objavilo razpis za sodelovanje na 2. Festivalu mladinskega inovativnega teatra (MIT), ki bo potekal v januarju in februarju 2024 v Kreatoriju.
 • Izvedba celoletne video delavnice Video svet. Tudi v tem letu je bilo veliko dela namenjenega dokumentiranju dogodkov v DIC-u. Na festivalu Vizij, Filmfreš je član video delavnice Amon Mihael Jovanović, za film AI,prejel priznanje festivala.
  V letu 2023 je društvo v Kreatoriju organiziralo oz. izvedlo 43 dogodkov.
 • Mreženja in sodelovanja: z Društvom Kralji ulice, Gledališčem Glej, Kinodvorom in Festivalom Kinotrip, Društvom za kulturo in izobraževanje IMPRO (ŠILA), zavodom Exodus, Zavodom NUR, Zavodom Vitkar, JSKD OI LJ in ZKO LJ, Radiom Študent, Zavodom KUSKUS, Založbo Cajt.
  Mednarodna partnerstva: Rock School Mostar, UWC in Teater mladih Mostar, Alteater Sarajevo, Freedom Theatre jenin (Palestina), Kulturciklin, Kruševac Srbija in Dijaški dom Karlovac.
 • Ministrstvo za kulturo je KUD Pozitiv, tudi za leto 2023 izdalo odločbo o podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture in mladinskega sektorja.

2022

 • Izvedba projektov, sofinanciranih s strani JSKD: za likovno dejavnost (Atelje), filmsko dejavnost (Videosvet in Praktikum filmske vzgoje), zborovsko dejavnost (PZ Ivana Cankar), gledališko dejavnost (Nasprotja, Omizje4), intermedijsko dejavnost (Kreatorij TV), Foto temnica; izvedba projekta Kreatorij DIC, sofinanciranega s strani MŠŠ, Urada za mladino za leto 2022 in MOL za leto 2020 – 2022; projekt Atelje/MOL, izvajanje projekta BITI /MOL 2021-2023 in projekta Spletne zanke, Projekt s področja kulture in umetnostne vzgoje (Videosvet)/MOL
  • Projekt Erazmus+, Shape Your World (izmenjava v Ljubljani in Novem Sadu)
  • Izvedba plesno gledališke delavnice Teatra Pozitiv, Nasprotja. Predstava je na Vizijah 2022 prejela vizionarja ter nagrado za najboljšo predstavo festivala v celoti.
 • V novembru je drustvo objavilo javni razpis za sodelovanje na Festivalu mladinskega inovativnega teatra (MIT), ki bo potekal v januarju in februarju 2023 v Kreatoriju.
 • Izvedba celoletne videodelavnice Video svet. Tudi v tem letu je bilo veliko dela namenjenega dokumentiranju dogodkov v DIC-u. Na festivalu Vizij, Filmfreš je ekipa delavnice prejela priznanje za Letters to nature, Vizionarja za Bar na Poljanskem nasipu; na festivalu Videomanija pa so priznanja za sodelovanje prejeli  Laura Štenkler, Maj Palik in mentorja videodelavnice Radovan Jaušovec in Boštjan Božič.
  • V letu 2022 je društvo v Kreatoriju organiziralo oz. izvedlo 37.
 • Mreženja in sodelovanja: z Društvom Kralji ulice, Gledališčem Glej, Kinodvorom in Festivalom Kinotrip, Društvom za kulturo in izobraževanje IMPRO (ŠILA), zavodom Exodus, Zavodom NUR, Zavodom Vitkar, JSKD OI LJ in ZKO LJ, Radiom Študent, Zavodom KUSKUS, Založbo Cajt.
  Mednarodna partnerstva: Rock School Mostar, UWC in Teater mladih Mostar, Inwolle iz Podstama (Nemčija), Crna kuča Novi Sad, z organizacijao EDU, iz Giantitse (Grčija), Dijaški dom Karlovac.
 • Ministrstvo za kulturo je KUD Pozitiv, tudi za leto 2022 izdalo odločbo o podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture in mladinskega sektorja.

 

 

2021

 • Izvedba projektov, sofinanciranih s strani JSKD: za likovno dejavnost (Atelje), filmsko dejavnost (Videosvet), zborovsko dejavnost (PZ Ivana Cankar), gledališko dejavnost (Freunds, Ločeni), intermedijsko dejavnost (Kreatorij TV-oddaje Franckin voz); izvedba projekta Kreatorij DIC, sofinanciranega s strani MŠŠ, Urada za mladino za leto 2020 in MOL za leto 2020 – 2022; projekt Atelje/MOL, izvajanje projekta BITI /MOL 2020-2022 in projekta Spletne zanke, Nekemične zasvojenosti med dijaki/MOL
  • Projekta mednarodne izmenjave mladih Erazmus+, BITI permaKul (koordinatorji) in Shape Your World (partnerji), načrtovana za l.2020 sta bila izvedena v l. 2021
  • Izvedba plesno gledališke delavnice Teatra Pozitiv, skupine Ivan Cankar. Predstava Freunds je bila premierno predstavljena v Kreatoriju, 31. maja 2021.
 • Izvedba celoletne videodelavnice Video svet z nizom produkcij, nastalih v okviru mednarodnega projekta BITI permaKUL. Tudi v tem letu je bilo veliko dela namenjenega dokumentiranju dogodkov za pripravo oddaj KTV.
  • V letu 2021 je društvo v Kreatoriju organiziralo oz. izvedlo 26 dogodkov, zaradi epidemije pa del dogodkov preneslo na splet kot Kreatorij TV, oddaje Franckin voz. Izvedenih je bilo 7 oddaj.
 • Mreženja in sodelovanja: z Društvom Kralji ulice, Gledališčem Glej, Kinodvorom in Festivalom Kinotrip, Društvom za kulturo in izobraževanje IMPRO (ŠILA), zavodom Exodus, Inštitutom DNJD, Ekologi brez meja (Zero Waste), Zavodom NUR, Zavodom Vitkar, PTL Ljubljana, JSKD OI LJ in ZKO LJ, Radiom Študent, Plesnim forumom iz Celja, Društvom Moment in GT22 iz Maribora, Plesnim društvom Krokar iz Metlike, Gledališče Žaba / Prosvetno društvo Vrhovo, Zavodom KUSKUS, Založbo Cajt.
  Mednarodna partnerstva: Rock School Mostar, UWC in Teater mladih Mostar, Gimnazija Filipa Višnjiča Bijeljina (BIH), INNOVAeu iz Catanie (Italija), West -East Center iz Amana (Jordanija), Inwolle iz Podstama (Nemčija), Crna kuča Novi Sad, z organizacijao EDU, iz Giantitse (Grčija)
 • Ministrstvo za kulturo je KUD Pozitiv, tudi za naslednji dve leti, izdalo odločbo o podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture in mladinskega sektorja.

2020

 • Izvedba projektov, sofinanciranih s strani JSKD: Gledališka delavnica Wetiko, Cigara je včasih res samo cigara, Likovna delavnica Atelje in Videosvet, fotodelavnica Temnica; izvedba projekta Kreatorij DIC, sofinanciranega s strani MŠŠ, Urada za mladino za leto 2020 in MOL za leto 2020 – 2022; izvajanje projekta BITI /MOL 2020-2022 in projekta #ASTTNP/MOL 2018 – 2020;
  • Erazmus+mednarodna mladinske izmenjave. Za leto 2020 načrtovani izvedbi dveh projektov Permakul (koordinatorji) in Shape Your World (partnerji) sta preloženi na leto 2021. Priprave so potekale po Zoomu.
  • Izvedba plesno gledališke delavnice Teatra Pozitiv se je zaradi epidemije nadaljevala po spletu. Elektronska verzija zaključne produkcije Wetiko je bila predstavljena na Kreatorij TV. Zaključna produkcija Teatra Pozitiv, skupine Ivan Cankar, Freunds pa bo predstavljena v Kreatoriju v l. 2021.  
 • Izvedba celoletne videodelavnice Video svet s produkcijami: DIC Tinder – (ne)varni splet, Matura 2020 in več kratkih produkcij, nastalih v času izolacije. Delo je bilo v tem letu posvečeno dokumentiranju dogodkov za pripravo oddaj KTV.

Priznanje festivala Filmarjenje (ki je potekal po spletu) sta prejela člana skupine Videosvet Kaja Kristovič in Maj Palik.

 • Publicistična dejavnost: 10. številka revije Triper je izšla v času izolacije. Revija je bila na natečaju šolskih literarnih glasil v okviru Roševih dnevov 2021 uvrščena med najboljša srednješolska literarna glasila.
  • V letu 2020 je društvo v Kreatoriju organiziralo oz. izvedlo 15 dogodkov, zaradi epidemije pa dogodke preneslo na splet kot Kreatorij TV, oddaje Franckin voz. Izvedenih je bilo 14 oddaj.
 • Koprodukcijsko sodelovanje s skupino Kralji ulice, društvom za kulturo in izobraževanje (ŠILA), zavodom Exodus, Gledališčem Glej, Kinodvorom in društvom ASPI.
  • Status društva v javnem interesu, ki ga je Ministrstvo za kulturo društvu podelilo leta 2008 je podaljšan tudi v letu 2020
  • Od leta 2012 ima KUD Pozitiv status društva v javnem interesu na mladinskem področju mladine, podeljenega s strani MIZK – Urada za mladino RS

2019

• Izvedba projektov, sofinanciranih s strani JSKD: Gledališka delavnica Amaranth, Big Mother, Likovna delavnica Atelje in Videosvet, fotodelavnica Temnica; izvedba projekta Kreatorij DIC, sofinanciranega s strani MŠŠ, Urada za mladino za leto 2019 in MOL za leto 2018 in 2019; izvajanje projekta BITI /MOL 2018-2020 in projekta #ASTTNP/MOL 2018 – 2020; izvedba projekta Pozitotivni tabor v Beli krajini
• Izvedba mednarodne mladinske izmenjave BITI/Mostar in Ljubljana
• Izvedba mednarodne mladinske izmenjave/video delavnica/Nürnberg in Ljubljana
• Izvedba plesno gledališke delavnice Teatra Pozitiv z zaključno produkcijo, predstavo Amaranth in gledališke delavnice skupine Ivan Cankar s produkcijo Big Mother.
• Sodelovanje na Festivalu gledaliških vizij 2019 s plesnogledališko predstavo, Amaranth in gledališko predstavo Indigo/priznanja za sodelovanje
• Sodelovanje na festivalu Transgeneracije 2019 s plesno gledališko predstavo #realnost
• JSKD je Teatru Pozitiv podelil Linhartovo priznanje za dolgoletno, inovativno in uspešno delo na gledališkem področju.
• Izvedba celoletne videodelavnice Video svet s produkcijami: Pašta, DICje svet flaška, Dan sonca, Showreal, Ekskurzija na Kras v okviru Ekošole, Izpoved mazohista, Postavitev visoke grede in sajenje, Merjenje ostankov hrane, Projektni teden, Vrstniška mediacija v DIC-u 2019
• Koprodukcijsko sodelovanje s skupino Kralji ulice, Gledališčem Glej, Kinodvor, društvom za kulturo in izobraževanje (ŠILA), zavodom Exodus
• Publicistična dejavnost: izdaja 9. številke revije Triper
• V letu 2019 je društvo v Kreatoriju organiziralo oz. izvedlo 44 dogodkov
• Status društva v javnem interesu, ki ga je Ministrstvo za kulturo društvu podelilo leta 2008 je podaljšan tudi v letu 2019
• Od leta 2012 ima KUD Pozitiv status društva v javnem interesu na mladinskem področju mladine, podeljenega s strani MIZK – Urada za mladino RS

2018

 • Izvedba projektov, sofinanciranih s strani JSKD: Gledališka delavnica #realnost, Indigo, Likovna delavnica Atelje in Videosvet; izvedba projekta Kreatorij DIC, sofinanciranega s strani MŠŠ, Urada za mladino za leto 2018 in MOL 2018 in 2019; izvajanje projekta BITI /MOL 2018-2020 in projekta #ASTTNP/MOL 2018 – 2020.
 • Izvedba projekta mednarodne izmenjave mladih BITIin
 • Izvedba plesno gledališke delavnice Teatra Pozitiv z zaključno produkcijo, predstavo #realnot in gledališke delavnice skupine Ivan Cankar s produkcijo Indigo.
 • Izvedba celoletne videodelavnice »Video svet.
 • Sodelovanje na Festivalu gledaliških vizij 2018 s plesnogledališko predstavo #realnost in gledališko predstavo Pisatelj – tujec vsem in sebi/priznanja za sodelovanje
 • Sodelovanje na festivalu Transgeneracije 2018 s predstavo Popotniki /priznanje mentorjem za izjemen prispevek na festivalu / ter videom Ugrabljeni
 • Sodelovanje s Teatrom 34, izvedba video delavnice v Novem Sadu in gostovanje s predstavo Popotniki v Bjelini
 • Izvedba celoletne videodelavnice Video svet s produkcijami: #Fake, O lepotah Ljubljane s kretnjami, Wasty, Trenutek za permakulturo, BITIin, BITIin Making of, Ekipa prve pomoči v DICu, Obisk društva EKO krog in ekološke kmetije, Ekološka ekskurzija v Zasavje, SD cart
 • sodelovanje delavnice Videosvet v projektu Ekošole Hrana ni za tjavendan 2018 s kratkim filmom Wasty/osvojeno 2. mesto v kategoriji srednjih šol
 • Koprodukcijsko sodelovanje s skupino Kralji ulice, Gledališčem Glej, Kinodvor, društvom za kulturo in izobraževanje (ŠILA), zavodom Exodus
 • Publicistična dejavnost: izdaja 8. številke revije Triper/ nagrada JSKD za litrarno ustvarjanje v dijaškem domu/, izdaja zbirke poezije revije Triper Šepetalec z napačnim tekstom.
 • V letu 2018 je društvo v Kreatoriju organiziralo oz. izvedlo 40 dogodkov
 • V tem letu je na novo postavljena spletna stran ter CGP društva
 • Status društva v javnem interesu, ki ga je Ministrstvo za kulturo društvu podelilo leta 2008 je podaljšan tudi v letu 2018 
  • Od leta 2012 ima KUD Pozitiv status društva v javnem interesu na mladinskem področju mladine, podeljenega s strani MIZK – Urada za mladino RS

 

2017

 • Izvedba projektov, sofinanciranih s strani JSKD: Gledališka delavnica Popotniki, Ivan Cankar pisatelj – tujec vsem in sebi, Likovna delavnica Atelje in Videosvet; izvedba projekta Kreatorij DIC, sofinanciranega s strani MŠŠ, Urada za mladino za leto 2017 in MOL 2017; izvajanje projekta BITI /MOL 2017 in projekta Nekemične zasvojenosti med dijaki/MOL 2017
 • Izvedba plesno gledališke delavnice z zaključno produkcijo, predstavo Popotniki in gledališke delavnice skupine Ivan Cankar s produkcijo Pisatelj, tujec vsem in sebi.
 • Izvedba celoletne videodelavnice »Video svet s produkcijami:
 • Sodelovanje na Festivalu gledaliških vizij 2017 s plesnogledališko predstavo Popotniki/nagrada Vizionar
 • Sodelovanje na festivalu Transgeneracije 2017 s predstavo Pisatelj – tujec vsem in sebi; Videodelavnica z video produkcijo tekočega leta/priznanje za izjemen prispevek na festivalu za za film POZITIV v Transilvaniji – Pandurea Hoia/Gozd Hoja; z deli likovne delavnice Atelje in časopisom Triper/priznanje za izjemen prispevek na festivalu
 • Izvedba celoletne videodelavnice Video svet s produkcijami: dokumentarcem BITI DIC, Izberi modro, Mati, brke bi!, Od kmetije do filantropije, Vrstnika mediacija in več promo produkcijami
 • Sodelovanje mednarodnem mladinskem gledališkem festivalu Stage v Romuniji s predstavo Popotniki/nagrada za izvirnost
 • Sodelovanje na Vizijah, festivalu mladinske kulture s predstavo popotniki/Vizionar
 • Sodelovanje delavnice Videosvet v projektu EAThink – jej lokalno, misli globalno! in v projektu Ekošole Hrana ni za tjavendan z video oglasom Izberi modro/osvojeno 2. mesto
 • Sodelovanje delavnice Videosvet v projektu Ekošole Odgovorno s hrano z videom Od kmetije do filantropije /priznanje; in na razstavnem prostoru Altermed/zlato priznanje
 • Sodelovanje na filmskem festivalu Zoom.11 z videom Asya in Migeacije
 • Sodelovanje na festivalu Transgeneracije 2017 s predstavo Pisatelj, tujec vsem in sebi; z deli likovne delavnice Atelje; z video produkcijo/priznanje za izjemen prispevek za video Pozitiv v Transilvaniji – gozd Hoia; časopisom Triper št.7/priznanje za izjemen prispevek
 • Koprodukcijsko sodelovanje s skupino Kralji ulice, DZPM, droštvom ŠKUC, Gledališčem Glej,  Zavodom Ti povej, Kinodvor, društvom za kulturo in izobraževanje (ŠILA), zavodom Exodus
 • Publicistična dejavnost: izdaja 7. številke revije Triper in knjižic BITI: BITI alkohol, BITI spet na splet, BITI hrana
 • Status društva v javnem interesu, ki ga je Ministrstvo za kulturo društvu podelilo leta 2008 je podaljšan tudi v letu 2017
 • Od leta 2012 ima KUD Pozitiv status društva v javnem interesu na mladinskem področju mladine, podeljenega s strani MIZK – Urada za mladino RS

2016

 • Izvedba projektov, sofinanciranih s strani JSKD: Gledališka delavnica Maya, Delavnica za gledališče in ognjeni šov, Atelje; Izvedba projekta Kreatorij DIC, sofinanciranega s strani MŠŠ – Urada za mladino za leto 2016 in MOL 2016; Izvajanje projekta BITI 3/MOL 2016
 • Sodelovanje na Festivalu gledaliških vizij 2016 s plesnogledališko predstavo Matica/Španski borci in Nova Gorica/nagrada Vizionar za naracijo
 • Sodelovanje na festivalu Transgeneracije 2016 s predstavo Maya/nagrada mentorjem predstave; Videodelavnica z videom Migracije/glavna nagrada; z deli likovne delavnice Atelje in časopisom Triper
 • Izvedba celoletne plesno gledališke delavnice z zaključno produkcijo, predstavo »Maya« 
 • Izvedba celoletne videodelavnice »Video svet s produkcijami: Migranti, in manjšimi priložnostnimi produkcijami
 • Sodelovanje na mladinski izmenjavi/festivalu otroškega in mladinskega gledališča v Kotorju/z gledališko predstavo Matica
 • Uvrstitev v program TA HUD abomnaja v Cankarjevem dom s predstavo Matica
 • Sodelovanje na festivalu Stage v Romuniji z gledališko predstavo Matica
 • sodelovanje delavnice Videosvet na festivalu Videomanija 2016 in s filmom Migracije; in na natečaju »Kje so meje« Pekarne magdalenska mreže /nagrada
 • Koprodukcijsko sodelovanje s Kralji ulice, KUD Samosvoj, Gledališčem Glej, DZMP,  Kinodvor, društvom za kulturo in izobraževanje (ŠILA)
 • Publicistična dejavnost: izdaja 6. številke revije Triper in 13. in 14. številke knjižice BITI: BITI mlad in BITI Pozitiv – izdane ob praznovanju 20. obletnice delovanja skupine Pozitiv
 • Status društva v javnem interesu, ki ga je Ministrstvo za kulturo društvu podelilo leta 2008 je podaljšan tudi v letu 2016
 • Od leta 2012 ima KUD Pozitiv status društva v javnem interesu na mladinskem področju mladine, podeljenega s strani MIZK – Urada za mladino RS
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je KUD Pozitiv podelilo Državno priznanje v mladinskem sektorju za leto 2016

2015

 • Izvedba projektov, sofinanciranih s strani JSKD: Gledališka delavnica Matica, Delavnica za gledališče in ognjeni šov, Atelje; Izvedba projekta Pozitiv proti PozitHIVu /MOL urad za preprečevanje zasvojenosti 2015; Izvedba projekta Kreatorij DIC, sofinanciranega s strani MŠŠ – Urada za mladino za leto 2015; Izvajanje projekta BITI /MOL 2015
 • Sodelovanje v EU projektu Unique Learning Badges, elektronsko certificiranje znanj in veščin pridobljenih z neformalnimi oblikami izobraževanja
 • Sodelovanje na Festivalu gledaliških vizij 2015 s plesnogledališko predstavo Tretje/Španski borci in Nova Gorica
 • Sodelovanje na festivalu Transgeneracije 2015, z otvoritveno predstavo festivala Matica/glavna, produkcijska nagrada preteklega leta/predstavo Tretje ter z izdelki Likovne delavnice in časopisom Triper
 • Izvedba celoletne plesno gledališke delavnice z zaključno produkcijo, predstavo »Matica«
 • Izvedba celoletne videodelavnice »Video svet« z dvema pomembnejšima produkcijama: Asya / kratki eksperimentalno igrani video, januar 2015 in BITI mlad / dokumentarni video, julij 2015
 • Izvedba projekta mednarodne mladinske izmenjave BITI mlad, Ljubljana, julij 2015/delavnice, predstavitve, srečanja, okrogle mize …
 • Sodelovanje na festivalu mladinskih gledališč Juventafest v Sarajevu s predstavo Matica/ nagrada za najboljšo predstavo festivala/Sarajevo, 12.-16. september
 • Sodelovanje na video festivalih: Videomanija /maj 2015; Kino na prostem, Mladinski četrtni center v Zalogu / september 2015; – Srečanje filmskih ustvarjalcev / Medvode, december 2015
 • Koprodukcijsko sodelovanje s skupino Odpisani / Kralji ulice; s KUD Samosvoj; z Gledališčem Glej, Zavodom Vitkar / skupina Fourklour, avtorico Katjušo Kovačič in drugimi
 • Publicistična dejavnost: izdaja revije Triper 5.številka in 12. številke knjižice BITI – BITI gandža
 • Status društva v javnem interesu, ki ga je Ministrstvo za kulturo društvu podelilo leta 2008 je podaljšan tudi v letu 2015
 • Od leta 2012 ima KUD Pozitiv status društva v javnem interesu na mladinskem področju mladine, podeljenega s strani MIZK – Urada za mladino RS

2014

 • Izvedba projektov, sofinanciranih s strani JSKD: Gledališka delavnica Polnoletni, Gledališka delavnica Tretje, Delavnica za gledališče in ognjeni šov; Izvedba projekta Pozitiv proti PozitHIVu /MOL urad za preprečevanje zasvojenosti 2014; Izvedba projekta Kreatorij DIC, sofinanciranega s strani MŠŠ – Urada za mladino za leto 2014; Izvajanje projekta BITI /MOL 2014
 • Sodelovanje v pilotskem EU projektu Unique Learning Badges, elektronsko certificiranje znanj in veščin pridobljenih z neformalnimi oblikami izobraževanja
 • Sodelovanje na Festivalu gledaliških vizij 2014 s plesnogledališko predstavo Hrabri novi svet/Španski borci/ in predstavo Močnejši od sovraštva /Španski borci in Logatec
 • Sodelovanje na festivalu Transgeneracije 2014, s predstavo Hrabri novi svet /glavna, produkcijska nagrada; in z izdelki Likovne delavnice
 • Izvedba celoletne plesno gledališke delavnice z zaključnima produkcijama: predstava »Tretje« (premiera maj 2014) in »Polnoletni« (december 2014)
 • Izvedba celoletne videodelavnice »Video svet« z zaključno produkcijao »Asya« (december 2014)
 • Izvedba projekta mednarodne mladinske izmenjave BITI v Mostarju in BITI državljan v Novem Sadu /delavnice, predstavitve, srečanja, okrogle mize …
 • Sodelovanje na festivalu mladinskih gledališč Juventafest v Sarajevu s predstavo Tretje / nagrada festivala za inovativen pristop k gledališki dejavnosti
 • Koprodukcijsko sodelovanje s skupino Odpisani / Kralji ulice; z KUDom Samosvoj; z Gledališčem Glej, Mestnim gledališčem Ptuj, Zavodom Vitkar / skupina Fourklour, zavodom Zvviks, in drugimi
 • Publicistična dejavnost: izid 2 številk revije Triper in 11. številke knjižice BITI (BITI v redu)
 • Status društva v javnem interesu, ki ga je Ministrstvo za kulturo društvu podelilo leta 2008 je podaljšan tudi v letu 2014
 • Od leta 2012 ima KUD Pozitiv status društva v javnem interesu na mladinskem področju mladine, podeljenega s strani MIZK – Urada za mladino RS

2013

 • Izvedba projektov, sofinanciranih s strani JSKD: Likovna delavnica Atelje, Močnejše od sovraštva, Krasni novi svet, Grafiti in street art, Delavnica za gledališče, cirkus in ognjeni šov; Izvedba projekta Pozitiv proti PozitHIVu /MOL urad za preprečevanje zasvojenosti 2013; Izvedba projekta Kreatorij DIC, sofinanciranega s strani MŠŠ – Urada za mladino za leto 2013; Izvajanje projekta BITI /MOL 2013
 • Sodelovanje v pilotskem projektu Unique Learning Badges, elektronsko certificiranje znanj in veščin pridobljenih z neformalnimi oblikami izobraževanja
 • Sodelovanje na Festivalu gledaliških vizij 2013 s plesnogledališko predstavo Skodelica džeza/Španski borci in Nova Gorica
 • Sodelovanje na festivalu Transgeneracije 2013 s predstavo Elita/priznanje festivala sta prejela Radovan Jaušovec in Bara Kolenc za mentorstvo predstave; in z izdelki Likovne delavnice
 • Izvedba projekta mednarodne mladinske izmenjave BITI državljan /delavnice, predstavitve, srečanja, okrogle mize…
 • Animirani film Dobrodošli doma, nastal v koprodukciji ZVVIKS in KUD Pozitiv, se je uvrstil na VIFF, mednarodni filmski festival v Vancouvru, v avgustu 2013
 • Sodelovanje na festivalu mladinskih gledališč Juventafest v Sarajevu s predstavo Hrabri novi svet / 1. nagrada festivala
 • Koprodukcijsko sodelovanje s skupino Odpisani / Kralji ulice; z KUDom Samosvoj; z Gledališčem Glej, Mestnim gledališčem Ptuj, Zavodom Vitkar / skupina Fourklour, zavodom Zvviks in drugimi
 • Publicistična dejavnost: izid 2 številk revije Triper in 2 številk knjižice BITI (BITI grafiti in BTI državljan (9. In 10. Knjižici iz zbirke BITI)
 • Status društva v javnem interesu, ki ga je Ministrstvo za kulturo društvu podelilo leta 2008 je podaljšan tudi v letu 2013
 • V letu 2013 je KUD Pozitiv s strani MIZK – Urada za mladino RS, dobil status društva v javnem interesu na mladinskem področju.

2012

 • Izvedba projektov, sofinanciranih s strani JSKD: Cirkuška delavnica, Gledališka predstava 15 za 15, Likovna delavnica Atelje, Delavnica za gledališko luč in ton, Elita, BITI grafiti ; Izvedba projekta Pozitiv proti PozitHIVu /MOL urad za preprečevanje zasvojenosti 2012; Izvedba projekta Kreatorij DIC, sofinanciranega s strani MŠŠ – Urada za mladino za leto 2012; Izvajanje projekta BITI /MOL 2012
 • Vključenost v projekte ESS/evropski socialni skladi, ki potekajo v okviru MŠŠ/ konzorcijski partnerji
 • Razvoj modelov neformalnega in formalnega izobraževanja za mladinskega delavca za vključevanje v programe organizacij MDNFI
 • ZaVednoMladi – Senzibiliziranje javnosti za teme mladih
 • Sodelovanje na Festivalu gledaliških vizij 2012(regijski in državni nivo) s plesnogledališko predstavo Elita /Kočevje in Ptuj
 • Sodelovanje na festivalu Transgeneracije 2013, s predstavo 15.bojevnik, april 2012
 • Izvedba projekta mednarodne mladinske izmenjave BITI v Mostarju in v Novem Sadu: predstavitve, srečanja, okrogle mize, delavnice
 • Sodelovanje na Filmskem festivalu ZOOM.6 – Priznanje in posebna omemba žirije skupini avtorjev/mentor Bojan Matjašič/ za film Poletje ljubezni – zgodba o belem kolesu/marec 2012
 • Koprodukcijsko sodelovanje s skupino Odpisani / Kralji ulice; z KUDom Samosvoj; z Gledališčem Glej, Mestnim gledališčem Ptuj, Zavodom Vitkar / skupina Fourklour, zavodom Zvviks in drugimi
 • Kud Pozitiv je vključen v mrežo nevladnih organizacij Platform for Intercultural Europe s sedežem v Bruslju. Mreža združuje nevladne organizacije medkulturnega dialoga in je sogovornik evropske komisije za področje področje medkulturnega dialoga na ravni nevladnih organizacij.
 • Status društva v javnem interesu, ki ga je Ministrstvo za kulturo društvu podelilo leta 2008 je podaljšan tudi v letu 2012
 • V letu 2012 je KUD Pozitiv s strani MIZK – Urada za mladino RS, dobil status društva v javnem interesu tudi na mladinskem področju.

2011

 • Izvedba projektov sofinanciranih s strani JSKD: Delavnica za gledališče in cirkus, Gledališka delavnica Igre brez meja, Gledališka delavnica 15. bojevnik, Likovna delavnica Atelje, Foto delavnica Pozitiv; izvedba projektov sofinanciranih s strani MOL: BITI in Kreatorij DIC; izvedba projekta sofinanciranega s strani MŠŠ, Urada za mladino: Kreatorij DIC
 • Izvedba projekta mednarodne izmenjave mladih, sofinanciranega s strani MOVIT NA mladina: BITI /Ljubljana – DIC, julij 2011
 • Soorganizacija okrogle mize Možnosti in poti vključevanja v družbeno življenje in soodločanje/marec 2011
 • Praznovanje 15. obletnice skupine Pozitiv/otvoritev fotografske razstave Iz zasebnih arhivov, odprti oder … / april 2011
 • Soorganizacija okrogle mize – predstavitev zbornika Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji/dr. Metka Kuhar in dr. Špela Razpotnik /junij 2011
 • Razvoj modelov neformalnega in formalnega izobraževanja za mladinskega delavca za vključevanje v programe organizacij MDNFI/konzorcijski partnerji v nacionalnem projektu ESS (Evropskih socialnih skladov)
 • ZaVednoMladi – senzibiliziranje javnosti za teme mladih/konzorcijski partnerji v nacionalnem projektu ESS
 • S predstavo Teatra Pozitiv 15. bojevnik so dijaki sodelovali na Festivalu gledaliških vizij 2011, /nagrada Vizionar za skupinsko igro/NG, maj 2011; na F3žo/Festivalu za tretje življenjsko obdobje/CD, september 2011; na Kongresu socialne pedagogike/Rogla, oktober 2011 in na festivalu Gledališče gledalce išče/Španski borci, december 2011
 • Uvrstitev v tekmovalni del Festivala neodvisnega filma /FNP, Domžale: Summer of Love/december 2011
 • Organizacija mednarodne konference /v sodelovanju z Platformo za medkulturni dialog iz Bruslja in Mestno občino Ljubljana/izmenjave praks s področja medkulturnega dialoga/november 2011

2010

 • Izvedba projektov, sofinanciranih s strani JSKD v letu 2010: Delavnica za gledališče in cirkus, Gledališka delavnica Igre brez meja, Multimedijska delavnica, Video delavnica BITI, Gledališka delavnica Nova generacija, Likovna delavnica Atelje; Izvedba projekta Pozitiv proti PozitHIVu /MOL urad za preprečevanje zasvojenosti 2010; Izvedba projekta Kreatorij DIC, sofinanciranega s strani MŠŠ – Urada za mladino za leto 2010; Izvajanje projekta BITI /MOL
 • Vključenost v projekte ESS/evropski socialni skladi, ki potekajo v okviru MŠŠ/ konzorcijski partnerji
  – Razvoj modelov neformalnega in formalnega izobraževanja za mladinskega delavca za vključevanje v programe organizacij MDNFI
  – ZaVednoMladi – Senzibiliziranje javnosti za teme mladih
 • Koprodukcija 3. TV oddaj Zavedno mladi/ predvajanje Gea TV in mreža lokalnih televizij/jan. – dec. 2010
 • Predstavitev predstave Strup in projekta BITI ter v njem nastalih produkcij/ Novi Sad/februar 2010
 • Sodelovanje na Festivalu sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije s plesnogledališko predstavo Nova generacija/april 2010
 • Sodelovanje na Festivalu prostovoljstva Mak Fest/april 2010
 • Sodelovanje na Festivalu gledaliških vizij 2010 s plesnogledališko predstavo Nova generacija/april 2010
 • Predstavitev programa Kreatorij DIC na mednarodni Poletni šoli FDV: »Mladi – dejavniki družbene spremembe«.
 • Festival lLUPA: Nagrada za Naj projekt leta 2009 = Divided God
 • Sodelavanje na Festivalu Gledališče gledalce išče /organizacija ZGNL in društvo Taka Tuka/december 2010
 • Sodelovanje na konferenci Gledališka pedagogika v vzgoji in izobraževanju/organizacija: JSKD, MKZ, MRSŠ in društvo Taka Tuka/december 2010
 • Sodelovanje na Europen Forum Capacity, Building for Intercultural Dialogue /Izmenjava praks, predstavitev projekta Divided God/, Bruselj, junij 2010
 • Sodelovanje na 4th Intercultural Practise Exchange/Interkulturalnost: Umetnost in politika/ London, december 2010
 • Sodelovanje na 2. konferenci gledališke pedagogike: gledališka pedagogika v sistemu vzgoje in izobraževanja: teorija in izkušnje, možnosti in rešitve/Ljubljana, december 2010

2009

 • Izvedba projektov, sofinanciranih s strani JSKD v letu 2009: Multimedijska delavnica Pozitiv, Delavnica za gledališče in cirkus, Gledališka delavnica Igre brez meja, Strup,Podstrešje Fotodelavnica Pozitiv,
 • Izvedba projekta Pozitiv proti PozitHIVu /MOL urad za preprečevanje zasvojenosti 2009
 • Izvedba projekta Kreatorij DIC, sofinanciranega s strani MŠŠ – Urada za mladino za leto 2009
 • Izvedba /večletnega/ projekta BITI
 • Predstavitev projekta Divided God na Berlinale Talent Campus /srečanje nadarjaenih mladih filmarjev, v okviru Berlinskega festivala/, Berlin, februar, 2009
 • Predstavitev projekta Divided God, Peace Convention / Convencija za mir/, Liverpol, april, 2009
 • Sodelovanje na Festivalu ZOOM, v Ljubljani / bronasta klapa za Katarino Rešek, za film Sonce na njeni ruti/, april 2009
 • Zaključna predstavitev projekta Divided God v Novem Sadu, april, 2009 in Center za kulturno dekontaminacijo, Beograd, April, 2009
 • Sodelovanje na Festivalu sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije. Priznanja za izjemen prispevek so prejeli: Videodelavnica Pozitiv za filma: Sonce na njeni ruti, in Bog je zunaj. Teater Pozitiv pa še produkcijsko nagrado za Plesnogledališko predstavo STRUP/april 2009-12-10
 • Sodelovanje na festivalu Videomanija s filmi: Recikliraj, Pazi se in planet!, Bog je – zunaj, Sonce na njeni ruti/maj 2009
 • Sodelovanje na 5. filmskem festivalu ff600 je film Ljudje so od nekdaj bili in tudi vedno bodo prejel nagrado posebna omemba zirije./maj 2009-12-10
 • Sodelovanje na Festivalu Yeff – Švedska: God is outside, Still divided/junij 2009
 • Sodelovanje na 4.Fisch Festivalu – Tolmin: God is outside /september 2009
 • Sodelovanje na Luksuz Festivalu poceni filma – Krško: Vastra Bodarna /september 2009
 • Sodelovanje na Festivalu TRAKulja – Cerkno: Kindr jajc, Pazi se in planet, Dabl trabl /oktober 2009
 • Sodelovanje na mednarodnem Festivalu Mikkrofilm – Murska Sobota: Kindr jajc, Pazi se in planet, Eyeblink /oktober 2009
 • Predstavitev projekta BITI VI. mednarodni konferenci / Learning Teachers Network: Kreativnost in inovacije za trajnostni svet: /Ljubljana, hotel Union, oktober 2009

2008

 • Izvedba projektov, sofinanciranih s strani JSKD v letu 2008: Multimedijska delavnica Pozitiv, Video delavnica Pozitiv, Delavnica za gledališče in cirkus, Gledališka delavnica Igre brez meja, Na odprtem morju, Zmore ostriga
 • Izvedba projekta Pozitiv proti PozitHIVu /MOL urad za preprečevanje zasvojenosti 2008
 • Izvedba projekta Kreatorij DIC, sofinanciranega s strani MŠŠ – Urada za mladino za leto 2008
 • Izvedba in zaključek mednarodnega projekta Razdeljeni bog /Divided God z izdajo publikacije
 • Gostovanje Teatra Pozitiv s predstavo Zmore ostriga v Celovcu/ februar 2008
 • Fimski festival ZOOM/Pionirski dom: priznanje za sodelovanje s filmi: Children of divided school avtorice Katarina Rešek, Kristina Rešek, Maja Bertole Mister Lady avtorici Katarina Rešek in Arjana Rožac Marš na kulturo! skupina avtorjev / intervjuji Katarina Rešek, kamera Arjana Rožac, Nik Rovan, Andraž Poje, Benjamin Kovač, Lovro Pertinač, tonska obdelava Jernej Černologar, tekst v offu Maša Pavokovič, mentorstvo in montaža Bojan Matjašič/ Nagrada Katarini Rešek /april 2008
 • Uvrstitev Teatra Pozitiv s predstavo Zmore ostriga na festival sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije/ CD, Kosovelova dvorana,april 2008
 • različni filmi projekta Razdeljeni bog so bili predvajani tudi na Univerzi Kolumbija/New York, april, 2008
 • Konferenca Razdeljeni bog / sklepni del projekta/april 2008
 • Sodelovanje na festivalu mladnskih gledališč Slovenije Vizije 2008 z gledališko predstavo Na odprtem morju/junij 2008
 • Sodelovanje na festivalu ff600.: 1. nagrada za dokumentarni film Still Divided / Še vedno razdvojeni /maj 2008
 • Različni filmi projekta Razdeljeni bog so bili predvajani na 10. konferenci evropske zveze socialnih antropologov EASA/ Ljubljana, avgust 2008
 • Različni filmi projekta Razdeljeni bog so bili predvajani na na filmskem festivalu Kino mladih/Trst, september 2008 …
 • Na 9. festivalu Toti je 2. nagrado v kategoriji dokumentarnega filma prejel film Še vedno razdvojeni/Maribor, november 2008
 • Na Festivalu kratkometražnih filmov Sarnico je posebna nagrado žirije prejel film Mind Circle/Italija, november 2008

2007

 • Izvedba projektov, sofinanciranih s strani JSKD v letu 2007: Multimedijska delavnica Pozitiv, Video delavnica Pozitiv, Delavnica za gledališče in cirkus, Gledališka delavnica Igre brez meja, Leto 2200, Na drugi strani podplat, Druga vrata, HerAsher, Podstrešje, Ionescove sanje, Sami sebi most
 • Izvedba projekta Pozitiv proti PozitHIVu /MOL urad za preprečevanje zasvojenosti 2007
 • Izvedba projekta Kreatorij DIC, sofinanciranega s strani MŠŠ – Urada za mladino za leto 2007
 • Gostovanje predstave Speče celice v Šentjanžu na Koroškem v okviru mednarodnega projekta Marš na kulturo! /marec 2007
 • Priznanje festivala sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije 2007 novi gledališki predstavi Teatra Pozitiv Druga vrata / Režija: Arijana Rožac, Mentorsko svetovanje: Luka Martin Škof, Oblikovanje luči: Radovan Jaušovec, Kostumi: Suzana Košir, Igralska zasedba: Tjaša Bizjak, Metka Čok, Uroš Kosovel, Sašo Maček, Jure Pahar/ CD, april 2007/,
 • Otvoritev festivala Transgeneracije 2007 s plesnogledališko predstavo Na drugi strani podplat!, nastale v koprodukciji s CD /Režija in koreografija: Bara Kolenc, Izvajalci in soavtorji predstave: Maja Bertole, Blaž Bačar, Nejc Bahor, Samo Gnezda, Radovan Jaušovec, Jelena Kantar, Maja Mikuletič, Scenografija: Borut Bučinel, Radovan Jaušovec, Kostumografija: Suzana Košir, Oblikovanje luči: Luka Curk,Vodenje tona: Jernej Černalogar / sodelovanje na Vizijah – festivalu mladinskih gledaliških skupin Slovenije v Mariboru /maj 2007/, v programu CD /oktober 2007/
 • Sodelovanje na festivalu Videomanija in festivalu ff 600 s kratkim igranim filmom Nistagmus /maj 2007,
 • Izvedba mednarodnega projekta Razdeljeni bog /Divided God , sofinanciranega s strani EFC, MOVIT NA mladina,…../izmenjave v Ljubljani, Mostarju, Novem Sadu, Berlinu/

2006

 • Izvedba projektov, sofinanciranih s strani JSKD v letu 2006: Multimedijska delavnica Pozitiv, Video delavnica Pozitiv, Plesna delavnica, gledališka delavnica Igre brez meja, Delavnica za gledališče in cirkus, Mapija 2, Speče celice, likovna delavnica Podstrešje.
 • Izvedba projekta Pozitiv proti PozitHIVu /MOL urad za preprečevanje zasvojenosti 2006
 • Izvedba projekta Kreatorij DIC, sofinanciranega s strani MŠŠ – Urada za mladino za leto 2006
 • Organizacija in izvedba dogodkov v okviru praznovanja 10. obletnici skupine Pozitiv. 10 let POZITIVA / Kdor ni z nami, je za nami! Iz programa praznovanja:
 • Večer klasične glasbe /izvajalci dijaki in nekdanji dijaki DIC-a ;Predstavitev krajših video del in animacij, izdelanih za 10. obletnico Pozitiva /avtorji: Bojan Matjašič, Marko Horvat, Aleš Gibičar, Gašper Antauer, Blaž Bačar, Nejc Bahor, Arijana Rožac, Nik Rovan;
 • Izbor glasbene produkcije Kreatorija DIC /nastopajoči: Mury Krasnik, Kristina Rajgelj, Emil Karajič – Hitower; koncert skupine Leaf Fat / predskupina F.D.P.; Pozitiv performance in poezija /izvajalci: Sebastjan Starič, Brane Potočan, Miroslav Mišljen, Izidor Kopavnik in Matjaž Zorec/;
 • Premiera plesnogledališke predstave Teatra Pozitiv Speče celice /avtorji: Bara Kolenc, Radovan Jaušovec, Borut Bučinel in izvajalci/; gledališka predstava Čuda so potna gospodova /avtor Borut Bučinel, koprodukcija KUD Samosvoj in KUD Pozitiv/;
 • Otvoritev pregledne multimedijske razstave Pozitiv 1996 – 2006 /avtorski plakati, gledališki plakati, publikacije in drugi tiskani materiali, video izdelki,…;
 • Nastop priložnostne jazz zasedbe Pozitiv orchestra / izvajalci: Kristina Oberžan – vokal, Matej Hotko – bas, Lovro Ravbar – saksofon, Igor Matkovič – klavir in Matjaž Zorec – bobni/;
 • Glasbeni spektakel skupine Matice / TheStroj;
 • Filmski večer: Vpliv alternative na filmsko umetnost v šestdesetih letih 20. in na začetku 21. stoletja /gosti: Karpo Godina, Naško Križnar, Dragomir Zupanc in Želimir Žilnik / DIC, 16. – 27. marec 2006
 • Nagrada festivala sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije 2006 /producentstvo CD novi gledališki predstavi Teatra Pozitiv v naslednji sezoni/ za najboljšo predstavo v celoti, plesnogledališki predstavi Speče celice /CD, april 2006/, priznanje na Vizijah – festivalu mladinskih gledaliških skupin Slovenije na Ptuju, udeležba na Tednu mladih v Kranju,…
 • Predstavitve filma in projekta Petrovaradinsko pleme: na filmskem festivalu Alpe Adria / Trst, januar 2006/, v kinu Metropol Celje in Art Kinu Odeon Izola /febrauar 2006/, na Beograjskem festivalu dokumentarnega in kratkometražnega filma /april 2006/, na festivalu Tedna mladih v Kranju /maj 2006/, na glasbenem festivalu EXIT 06 /julij 2006/, na Art&Music festivalu v Puli /avgust 2006/, v HTU-KINO – Cinestudio Viena na Dunaju /september 2006/, v Domu Evrope in Orienta (Maison d’Europe et d’Orient)v Parizu, ob promociji časopisa Au sud de l’Est /Juzno od vzhoda /september 2006/, na festivalu Balkan Black Box /Berlin, november 2006/
 • Priznanje festivala sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije 2006 ekipi video delavnice Pozitiv za video spot (posnet kot del celostne grafične podobe 10.obletnice skupine Pozitiv) 10.let neutrudnega in sistematičnega dela /april 2006/ ter uvrstitev spota na Ljubiteljski filmski festival ff 600 /maj 2006
 • Nagrada za film Katja na festivalu Videomanija / KinoDvor, maj 2006
 • Nagrada za kratki igrani film Nistagmus / avtorji: Sara Malačič, Mateja Hohnec, mentor: Bojan Matjašič/ na mednarodnem festivalu Luxus – poceni filma /Krško, september 2006
 • Sodelovanje na festivalu animiranega filma Izolanima 2006, z animiranim filmom Začetek Pozitiva /avtorji Aleš Gibičar, Gašper Antauer, Jernej Černalogar../ Izola, september 2006 in priznanje temu filmu na VII. mednarodnem video festivalu TOTI 2006 / Maribor, november 2006

2005

 • Izvedba projektov, sofinanciranih s strani JSKD v letu 2005: Multimedijska delavnica Pozitiv, Mjuzikl Bjuzikl, Video delavnica Pozitiv, Plesna delavnica, gledališka delavnica Igre brez meja, Delavnica za gledališče in cirkus, Mapija, Poslednji lov, Delavnica ročnik lutk, Marioneta, Margareta
 • Izvedba projekta Večnamenski mladinski prostor Kreatorij DIC / 2005 MŠŠ Urad RS za mladino
  • Izvedba projekta Pozitiv proti PozitHIVu / 2005 MOL urad za preprečevanje zasvojenosti
 • Izvedba projekta Kreatorij DIC, sofinanciranega s strani MŠŠ – Urada za mladino za leto 2005
 • Zasnova in realizacija projekta Petrovaradinsko pleme s podporo European Cultural Fondation /Ljubljana, Novi Sad / januar – oktober 2005
 • Uvrstitev na festival sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije 2005 z gibalnogledališko predstavo Tik pred spanjem /Alja Kapun in skupina 3D/ ter plesnogledališko predstavo BU – FA / Bara Kolenc in Borut Bučinel in skupina Pionirčki / CD, april 2005
 • Uvrstitev na 44. Linhartovo srečanje gledaliških skupin Slovenije v Šentilju s predstavo Mapija /Radovan Jaušovec in skupina Kaskaderji za enkratno uporabo/ in lutkovno predstavo Marioneta /Miroslav Mišljen/, mentorica Barbara Bulatovič / oktober 2005
 • Uvrstitev predstave BU-FA v spremni program Borštnikovega srečanja v Mariboru / oktober 2005
 • Premiera gledališke predstave Čuda so potna gospodova /Borut Bučinel/ koprodukcija KUD Samosvoj in KUD Pozitiv/ november 2005
 • Prvo mesto v kategoriji animiranega filma za animirani film Foreigner (Žiga Aljaž in Marko Vidmar) na Ljubljanskem filmskem festivalu kratkometražnega filma ff 600” /MK Jarše in Dharmafilm / marec 2005
 • Priznanja festivala sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije 2005 za izjemen prispevek za animirana filma Bomba in Šnufer (Blaž Bačar), za glasbeni film Maria (Ariana Rožac) ter glasbeni spot Winter song (Eva Lampič, Ariana Rožac) /CD, april 2005
 • Priznanje 1. festivala slovenskega mladinskega filma Videomanija za film Maria in za film Raztreščeni up / maj 2005
 • Sodelovanje na mednarodnem festivalu Kino Otok v Izoli s filmi Razprodaja sreče in Kekec History / maj 2005, na Festivalu kratkega filma v Mostarju s filmi Alloy, Kekec History, Foreigner ter Prepovedani vzornik / maj 2005
 • Prvo mesto (zlata plaketa) v konkurenci Slovenskih filmov in peto mesto med igranimi filmi v mednarodni konkurenci za film Katja (Gašper Antauer in ekipa videodelavnice) na 6. mednarodnem video festivalu TOTI 2005 v Mariboru / november 2005
 • Premiera dokumentarnega filma Petrovaradinsko pleme in predstavitev istoimenske publikacije v Ljubljani /Kino Dvor, oktober 2005/ in v Beogradu ter Novem Sadu / december 2005
 • Uvrstitev filmov Prepovedani vzornik in Razprodaja sreče v program Varuha človekovih pravic na temo Odgovornost filmskih ustvarjalcev in človekove pravice, ob dnevu človekovih pravic / Kino Dvor, december 2005

2004

 • Izvedba projektov, sofinanciranih s strani JSKD ter MOL – oddelka za kulturo v letu 2004: 10. september, AK-ME-NA, Delavnica ročnih lutk, Gledališka delavnica, Igrana beseda in Gib, Intermedijska delavnica Pozitiv, Igre brez meja, Video delavnica Pozitiv, Plesna delavnica
 • Izvedba projekta Večnamenski mladinski prostor Kreatorij DIC, sofinanciranega s strani MŠŠ – Urada za mladino za leto 2004
 • Izvedba projekta mednarodne izmenjave Gledališče in Gib kot orodje premostitve kulturnih, nacionalnih in drugih delitev, sofinanciranega s strani MOVIT- nacionalne agencije MLADINA v letu 2004 / junij 2004
 • Izvedba projekta Kreatorij DIC, sofinanciranega s strani MOL – Urada za mladino v letu 2004
 • Izvedba projekta Pozitiv proti PozitHIVu , sofinanciranega s strani MOL – Urada za preprečevanje zasvojenosti v letu 2003
 • Sodelovanje v projektu mednarodne izmenjave La nuit de Ljubljana / september 2004
 • Sodelovanje skupine in društva KUD Pozitiv kot slovenskega koproducenta na zaključni prireditvi glasbenega in večmedijskega projekta La Nuit de Europe v Amsterdamu / december 2004
 • Uvrstitev plesnogledališke predstave Lej do luta na mednarodni festival študentskega gledališča Test 5 v Zagrebu / marec 2004 /, in na mednarodni gledališki festival Kazincbarcika na Madžarskem / julij 2004
 • Nagrada za najbolj oblikovno dovršeno predstavo festivala plesnogledališki predstavi Pozitiv za Rumu na Tremafestu v Rumi in ŠKC v Novem Sadu / marec 2004
 • Uvrstitev na Transgeneracije, festival sodobnih umetnosti mladih z gledališko predstavo Karčy, novodobni božji posrednik (Radovan Jaušovec in skupina) in plesno predstavo Odiseja 2004 (Borut Bučinel in Bara Kolenc) / CD, april 2004
 • Sodelovanje na 43. Linhartovem srečanje gledaliških skupin Slovenije s predstavo Odiseja 2004 v Šoštanju / junij 2004
 • Premiera plesnogledališke predstave Bare Kolenc Brez(d)no / junij 2004
 • Sodelovanje na prireditvi Mladi Prešeren, na Trnfestovem odru v Kudu France Prešeren s predstavo Karčy – novodobni božji posrednik in predstavitvijo video produkcije / september 2004
 • Premiera gledališke mono predstave Boruta Bučinela Zimska pravljica / november 2004
 • Premiera plesnoglasbenega performansa Sebastjana Stariča Tristo petdeset tisoč / produkcija KUD Pozitiv / november 2004
 • Sodelovanje na Festivalu ljubiteljskega filma in videa / Radomlje, januar 2004 /:
  1. nagrado /zlato plaketo/ je prejel Marko Horvat za film Razprodaja sreče,
  2. nagrado /srebrno plaketo/ je prejel Bojan Matjašič za plesni film Alloy.
  Posebne nagrade so prejeli: Manjana Zadravec za igro v filmu Razprodaja sreče, Borut Bučinel za kamero v filmu Neizbežen dan, Marko Horvat za režijo filmov Razprodaja sreče in Prepovedani vzornik.
  Posebno pohvalo žirije je prejel KUD Pozitiv za dosežke pri skupinski ustvarjalnosti.
  Pohvale za svoja animirana filma pa sta dobila Gašper Antauer in Aleš Gibičar.
 • Priznanje za izjemen prispevek na festivalu sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije je prejel Borut Bučinel za plesni film Neizbežen dan / CD, april 2004
 • Druga nagrada za kratki film Prepovedani vzornik na študentskem festivalu Štunf v Kranju ter uvrstitev 6 del skupine videodelavnice Pozitiv / maj 2004
 • Diplome s pohvalami za film Maš jajca (Gašper Antauer), za animirani film Kekec History (Aleš Gibičar in Gašper Antauer), za dokumentarec Tile in oni (Atej Tutta, Marko Horvat in soavtorji) na 5. mednarodnem video festivalu TOTI v Mariboru / oktober 2004
 • Nagrada Čižek za najboljši kratki digič leta 2004, ki ga podeljuje Mobitelov Planet 9 za animirani film Kekec history / november 2004
 • Sodelovanje video skupine Pozitiv na festivalu Vojvodinskega filma in videa 2004 ter na festivalu Alternative – film in video 2004 v Beogradu s 5 deli / december 2004 in uvrstitev animiranega filma Kekec history na 3. festival slovenske animacije v Izoli / oktober 2004
 • Predvajanje prispevka o skupini Pozitiv in njenih dejavnostih v Oddaji 11. šola na TVS / marec 2004
 • Večer Laure Zafred S popevko v prostor za sanje / april 2004
 • Modna revija Odhod v neznano (Suzana Košir in Miro Mišljen) / oktober 2004
 • Iz teme v svetlobo, homage za Aleša Požgaja / november 2004

2003

 • Izvedba projekta Četrtkov večer, sofinanciranega s strani MOL – Urada za mladino v letu 2003
 • Izvedba projekta Pozitiv proti pozitHIVu, sofinanciranega s strani MOL – Urada za preprečevanje zasvojenosti v letu 2003
 • Izvedba projektov, sofinanciranih s strani JSKD v letu 2003: predstava Kdo me riše?, gledališka delavnica Igre brez meja, predstava Janis, Intermedijska delavnica, predstava Lej do luta, film Razprodaja sreče, video delavnica Pozitiv
 • Sodelovanje v projektu Spielen leben lernen / Sokrates, koordinacija UniT, Graz
 • Izvedba nadaljevalnega razvojno-aplikativnega projekta Dijaški dom kot odprt prostor kreativnega preživljanja prostega časa, osebne rasti in vseživljenjskega izobraževanja, sofinanciranega s strani MŠŠ v letu 2003/04
 • Sodelovanje v projektu mednarodne izmenjave mladih No Man´s Land 2 / Neapelj, september 2003
 • Predstavitev produkcij, nastalih v projektu No Man´s Land 2 in posebni dogodek, performance Rispetto / DIC, oktober 2003
 • Uvrstitev treh predstav Janis, neznana biografija /Tomaž Štrucl in skupina Barabe/, Kdo me riše /Borut Bučinel in skupina Gibalnega teatra/ in Lej do luta /Bara Kolenc in skupina za sodobni ples/ na festival sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije. Priznanja festivala za izjemen prispevek je prejel Borut Bučinel za sodelovanje v dveh plesnogledaliških predstavah; Lej do luta in Na svoji zemlji, ter za avtorstvo predstave Kdo me riše in Drago Pintarič za mentorstvo / CD, april 2003
 • Prva nagrada mednarodne strokovne žirije predstavi Lej do luta na 42. Linhartovem srečanju gledaliških skupin Slovenije v sekciji gledališke vizije / Trzin, junij 2003, ter uvrstitev predstave na mednarodni festival mladinskih gledaliških skupin Jugendtheater 2.3 / Bad Radkesburg, maj 2003, ter plesnogledališke predstave Kdo me riše na prireditev Mladi Prešeren / KUD France Prešeren, september 2003, na Festival pouličnega gledališča /Neapelj, september 2003/ in na festival Amaterika /Maribor, oktober 2003
 • Priznanje za poseben dosežek na festivalu Transgeneracije 2003 za animirani film Kekec history /Gašper Antauer in Aleš Gibičar/ ter dokumentarni film Tile in oni /nastal v videodelavnici Pozitiv v okviru projekta No Man´s Land / CD, april 2003
 • Predvajanje kratkega filma Prepovedani vzornik (TVS 1, marec 2003).
 • Premiera plesnega videa Alloy /Bojan Matjašič/, uvrstitev na videospotnice in predvajanje na nacionalni televiziji / marec 2003/ in uvrstitev videa na festival plesnih videov Napolidanza / Neapelj, julij 2003
 • Sodelovanje na dokumentarnem filmskem festivalu FREEka v Tolminu z 9 deli videodelavnice Pozitiv / september 2003 /, na festivalu SNIFF v Novem mestu z 8 deli / avgust 2003 /, na Festivalu poceni filma Luksuz v Krškem s 4 deli / november 2003, na Vojvodinskem festival filma in videa v Novem Sadu s 3 deli / december 2003
 • Prva nagrada v kategoriji igrani film za film Razprodaja sreče /Marko Horvat in ekipa/ na VIII. festivalu neodvisnega filma in videa Slovenije in uvrstitev animiranega filma Kekec history in eksperimentalnega film Tri kosmate o DIC-u / oktober 2003
 • Posebna nagrada Bojanu Matjašiču za plesni video Alloy na festivalu Alternative filma in videa v Beogradu in uvrstitev igranih filmov Prepovedani vzornik in Razprodaja / december 2003
 • Predvajanje kratkega filma Razprodaja sreče na nacionalni televiziji /TVS 1, december 2003

2002

 • Priznanje za doseženo 1.mesto na nagradnem natečaju najboljša spletna stran za spletni časopis Pozitiv digital na festivalu eSchola / maj 2002
 • Izvedba projekta Pozitiv proti pozitHIVu, sofinanciranega s strani MOL – Urada za preprečevanje zasvojenosti za leto 2002 ter predstavitev projekta na razstavnem prostoru MOL-a na Svetovnem kongresu o zmanjševanju škode na področju drog / CD, marec 2002
 • Izvedba projektov, sofinanciranih s strani JSKD v letu 2002: plesnogledališki projekt Polnoletni, gledališka delavnica: Igra brez meja, video delavnica: Kamera Pozitiv, likovna delavnica DIC, Gib – univerzalni jezik, glasbeno plesni performans Kletka, etnografski film: Trenje lanu
 • Izvedba projekta mednarodne izmenjave mladih No Man’s Land / Nikogaršnji človek, sofinanciranega s strani EU – program mladina, sodelovanje s tretjimi državami v letu 2002
 • Izvedba projekta Pozitiv – proučevanje vizualnih medijev: stripa in animacije, s poudarkom na pedagoškem ter kreativnem izrazu, sofinanciranega s strani MŠŠ za leto 2002/03
 • Izvedba razvojno-aplikativnega projekta Dijaški dom kot odprt prostor kreativnega preživljanja prostega časa, osebne rast in vseživljenjskega izobraževanja, sofinanciranega s strani MŠŠ za leto 2002/03
 • Otvoritev večnamenskega mladinskega prostora Kreatorij DIC / maj 2002
 • Priznanje plesnogledališki predstavi Gibalnega teatra Pozitiv Polnoletni / Borut Bučinel in izvajalci/ za poseben prispevek na festivalu Trans e-generacije / CD, maj 2002/ in prva nagrada v kategoriji gledaliških vizij na 14. Linhartovem srečanju / maj 2002
 • Uvrstitev gledališke predstave Teatra Pozitiv Razredni sovražnik / Tomaž Štrucl in izvajalci / na festival Trans e-generacije / CD, maj 2002
 • Prva nagrada v kategoriji amaterski film za film Prepovedani vzornik /Marko Horvat in filmska ekipa / na študentskem filmskem festivalu Sniff – Novo mesto / avgust 2002 in prva nagrada v kategoriji amaterski film na VII. festivalu slovenskega neodvisnega filma / oktober 2002
 • Priznanje za posebni dosežek za avtentični prikaz etnološke dediščine za video Trenje lanu /Bojan Matjašič/ na VII. festivalu slovenskega neodvisnega filma / oktober 2002
 • Predstavitev 6 animiranih filmov skupine Pozitiv na 2. festivalu slovenskega animiranega filma v Izoli / september 2002

2001

 • Priznanje za posebne dosežke – za najboljše glasilo in koncept srednješolskega glasila časopisku Pozitiv light na Sejmu vse za otroka in družino / Celje, april 2001
 • Izhajati začne Pozitiv digital / 4 številke / povzetki tudi v tiskani obliki
 • Izvedba projekta Gib – univerzalni jezik, sofinanciranega s strani MOL – Urada za mladino za leto 2001
 • Izvedba projekta Pozitiv proti pozitHIVu , sfinanciranega s strani MOL – Urada za preprečevanje zasvojenosti v letu 2001
 • Izvedba projekta Pozitiv digital – proučevanje in uporaba sodobnih medijev v šolskem prostoru, sofinanciranega s strani MŠŠ v letu 2001/2002
 • Izvedba projekta “Portal”DIC,sofinanciranega s strani Ministrstva za informacijsko družbo v letu 2001
 • Izdelava spletne strani Portal DIC
 • Izvedba mednarodnega projekta izmenjave mladih GIB – univerzalni jezik, sofinanciranega s strani MOVIT- nacionalne agencije MLADINA v letu 2001
 • Sodelovanje na festivalu sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije – uvrstitev plesne predstave Gibalnega teatra Pozitiv Planet DIC (Sebastjan Starič in izvajalci) in priznanje predstavi Če, če, če…bula Teatra Pozitiv (Bara Kolenc in skupina Gustl in Gertrude) za poseben prispevek / CD; maj 2001
 • Izvedba plesnogledališke predstave Teatra Pozitiv in skupine U.F.O. iz Zavoda za gluhe in naglušne ECHO, v okviru projekta Gib – univerzalni jezik na FestInvalu / oktober 2001
 • Sodelovanje Teatra Pozitiv na prireditvi Maturant 2001 / Križanke, september 2001

2000

 • Izvedba projekta, sfinanciranega s strani MŠŠ v letu 2000/2001, Pozitiv – pručevanje medijev: gledališča in videa
 • Izvedba projekta, sfinanciranega s strani MOL – Urada za preprečevanje zasvojenosti v letu 2000, Pozitiv proti pozitHIVu
 • Priznanje za posebni dosežek na področju gledališke ustvarjalnosti gledališki predstavi Reciklirani (Sebastjan Starič in izvajalci) na festival Generacija X / CD, april 2000, ponovitev predstave v Gledališču Glej in uvrstitev na XIII. Linhartovo srečanje
 • Ustanovitev Kulturno umetniškega društva Pozitiv / junij 2000
 • Sodelovanje Z-Filma na festival Locarno / uvrstitev v katergorijo novi filmski in TV jezik/, 3. festival slovenskega filma v Portorožu in VI.Victoria Independent Film & Video Festival v Kanadi

1999

 • Priznanje za posebne dosežke na področju šolskega novinarstva časopisku Pozitiv light na Sejmu vse za otroka in družino v Celju / maj 1999
 • Izvedba projekta Pozitiv – proučevanje medijev s poudarkom na pedagoškem ter kreativnem izrazu, sfinanciranega s strani MŠŠ v letu 1999/2000 in predstavitev na Dnevih Slovenskega izobraževanja / CD, marec 1999
 • Izvedba projekta Pozitiv, sfinanciranega s strani MOL v letu 1999/2000
 • Izvedba projekta Pozitiv proti PozitHIVu, sfinanciranega s strani MOL v letu 1999/2000
 • Uvrstitev predstave DARGOP – duh pograda (Sebastjan Starič in izvajalci) Gibalnega teatra Pozitiv na Podobe trenutkov / CD, 1999, ponovitve na mednarodnem festivalu mladinskih gledališč v Gradcu, v Voitsbergu, na XII.Linhartovem srečanju v Tolminu, Štrudlfestu v Ajdovščini, poletnem festivalu v Ribnici, Trnfestu…
 • Premiera Z-filma, posnetega po plesnogledališki predstavi Mora 7x nora / premiera v Kinoteki, 15. februarja 1999
 • Prva nagrada v kategoriji igrani film in priznanja Z-filmu na IV. Festivalu neodvisnega filma in videa Slovenije za najboljšo režijo /Katarina Starič/, kamero /Matjaž Mrak/ in montažo / Morena Fortuna in Iztok Šuc/, oktober 1999

1998

 • Nagrada časopisu Pozitiv za najboljše srednješolsko glasilo na sejmu Vse za otroka v Celju/ maj 1998
 • Izid 1. številke Pozitiv light / november 1998 / v naslednjih 3 letih izide 16 številk
 • Izvedba projekta, sofinanciranega s strani MŠŠ Pozitiv – proučevanje medijev s poudarkom na pedagoškem, psihosocialnem ter kreativnem izrazu in predstavitev na Dnevih slovenskega izobraževanja / CD, marec 1998
 • Izid Pesmi treh / marec 1998 v okviru projekta Pozitiv / priznanje na Festivalu Generacija X Sandri Škrlj, Alenki Žnidaršič in Izidorju Kopavniku / CD, april 2000
 • Uvrstitev predstave Mora 7 x nora (Sebastjan Starič in izvajalci) Gibalnega teatra Pozitiv na Podobe trenutkov, z več ponovitvami v Gledališču Glej / CD, april 1998

1997

 • Izvedba inovacijskega projekta, sfinanciranega s strani MŠŠ v letu 1997: Pozitiv – proučevanje medijev s poudarkom na pedagoškem, psihosocialnem ter kreativnem izrazu
 • Izvedba projekta Pozitiv, sfinanciranega s strani MOL v letu 1997/98
 • Izid 2. in 3. številke časopisa Pozitiv / marec, oktober 1997
 • Sodelovanje pri pripravi in izvedbi jubileja DIC-a / marec – november 1997
 • Ustanovitev Gibalnega tetra Pozitiv in začetek dela na prvi predstavi / november 1996

1996

 • Ustanovitev skupine Pozitiv / 19. marec 1996
 • Izid prve številke časopisa Pozitiv / maj 1996
 • Posebna izdaja časopisa Pozitiv je rojen / junij 1996
 • 11. žur pod mostom / junij 1996
 • Stenski časopis Pozitiv te gleda / 4 izdaje, september – december 1996
 • Začetek delovanja delavnice za rock in video delavnice
NAGRADE, PRIZNANJA, POHVALE

2024 Srebrno priznanje Teater Pozitiv, Čakalnica –  festival Vizije (PDF)

2023 Bronasto priznanje Videosvet – festival Videomanija (PDF)

2023 Potrdilo o sodelovanju Videosvet AI – festival Videomanija (PDF)

2023 Priznanje Videosvet – Film fresh (PDF)

2023 Priznanje za najboljšo predstavo na Čufarjevih dnevih (PDF)

2023 Priznanje za predstavo Tovarna neviht – Vizije Zlato priznanje (PDF)

2022 Priznanje za predstavo Nasprotja – Vizionar za najboljšo predstavo v celoti  (PDF)

2022 Zlato priznanje za predstavo Nasprotja – Vizije (PDF)

2022 Filmfreš Vizionar za film Bar na Poljanskem nasipu (PDF)

2022 Filmfreš priznanje za Letters to nature (PDF)

2022 Filmfreš Vizionar za vlogo (PDF)

2021 Posebno priznanje žirije za kreativnost – filmski natečaj Keep it Cool(PDF)(PDF)

2019 Linhartova listina za izjemno dolgoletno delo na gledališkem področju(PDF)

2019 Priznanje za predstavo Amaranth – VIZIJE regijsko (PDF)

2019 Priznanje za predstavo BIG MOTHER – VIZIJE regijsko (PDF)

2018 Priznanje za predstavo #realnost – VIZIJE državno (PDF)

2018 Priznanje za predstavo #realnost – VIZIJE regijsko (PDF)

2018 Priznanje za predstavo Pisatelj – tujec vsem in sebi – VIZIJE regijsko (PDF)

2018 Priznanje za mentorstvo, Popotniki – Festival Transgeneracije (PDF)

2018 Nagrada za Triper – JSKD (PDF)

2017 Nagrada 2.mesto za video oglas Izbiraj modro – Ekošola (PDF)

2017 Nagrada za izvirnost za Popotnike – mednarodni mladinski Stage festival (PDF)

2017 Potrdilo o sodelovanju v dejavnosti evropskega projekta Izbiraj modro (PDF)

2017 Potrdilo o sodelovanju z napovednikom na festivalu Kinotrip (PDF)

2017 Priznanje Videosvet za Migracije in Asya – festival ZOOM11 (PDF)

2017 Priznanje za Triper – Festival Transgeneracije (PDF)

2017 Priznanje za video Od kmetije – Ekošola (PDF)

2017 Priznanje za video Pozitiv v Transilvaniji – Festival Transgeneracije (PDF)

2017 Vizionar za POPOTNIKE – festival Vizije (PDF)

2016 Diploma za predstavo Matica – festival STAGE, Romunija (PDF)

2016 Državno priznanje v mladinskem sektorju za KUD Pozitiv – MIZZŠ obrazložitev (PDF)

2016 Državno priznanje v mladinskem sektorju za KUD Pozitiv – MIZZŠ (PDF)

2016 Nagrada za Migracije – Pekarne magdalenske mreže (PDF)

2016 Obrazložitve obeh priznanj Migracije in Maja – festival Transgeneracije (PDF)

2016 Potrdilo o sodelovanju za film Migracije – festival Videomanija (PDF)

2016 Potrdilo za mentorja video Migracije – festival Videomanija (PDF)

2016 Priznanje za mentorstvo – festival Vizije (PDF)

2016 Priznanje za poseben dosežek video Migracije – Festival Transgeneracije (PDF)

2016 Priznanje za poseben dosežek za predstavo Maya – Festival Transgeneracije (PDF)

2016 Priznanje za predstavo Matica – mednarodni festival Stage v Romuniji (JPG)

2016 Vizionar za naracijo za predstavo Matica – festival Vizije (PDF)

2016 Zahvala za sodelovanje s predstavo Matica – Kotorski festival (PDF)

2015 Nagrada za predstavo Matica Grand prix – festival Juventafest (PDF)

2015 Potrdilo o sodelovanju Videosvet ASYA – festival Videomanija (PDF)

2015 Priznanje za filma Asya in BITI mlad – JSKD (PDF)

2015 Priznanje za posebne dosežke za predstavo Tretje – Festival Transgeneracije (PDF)

2015 Priznanje za predstavo Tretje – festival Vizije državno (PDF)

2015 Priznanje za predstavo Tretje – festival Vizije območno (PDF)

2014 Nagrada za inovativen pristop k gledališki umetnosti za predstavo Tretje -festival Juventafest (PDF)

2014 Priznanje za predstavo Hrabri novi svet – festival Transgeneracije (PDF)

2014 Priznanje za predstavo Hrabri novi svet – festival Vizije območno (PDF)

2014 Priznanje za predstavo Močnejši od sovraštva – festival Vizije območno (PDF)

2013 Nagrada za predstavo Hrabri novi svet – festival Juventafest (PDF)

2013 Nagrada za predstavo Hrabri novi svet – Juventafest Grandprix (PDF)

2013 Priznanje mentorjema predstave ELITE – Festival Transgeneracije (PDF)

2013 Priznanje za predstavo Skodelica jazza – festival Vizije (JPG)

2012 Plaketa Ne me sekirat za film Dobrodošli doma – festival Videomanija (PDF)

2012 Priznanje za film Dobrodošli doma – festival ZOOM (PDF)

2012 Priznanje za film Poletje ljubezni – festival ZOOM (PDF)

2012 Priznanje za predstavo Elita – festival VIZIJE državno (PDF)

2012 Priznanje za predstavo Elita – festival VIZIJE regijsko (PDF)

2010 Priznanje za Kindr jajc – Transgeneracije (PDF)

2009 Nagrada bronasta klapa za film Sonce na njeni ruti – Festival ZOOM (PDF)

2009 Priznanja za videodelavnico in produkcijska nagrada za predstvo Strup – Transgeneracije (PDF)

2009 Priznanje za naj mladinski projekt Divided god (PDF)

2008 Diploma s priznanjem za 2. mesto Še vedno razdvojeni – 9.Toti festival (PDF)

2008 Priznanje za film Mind circles – Festival Sarnico (PDF)

2007 Priznanje za predstavo Druga vrata – Festival Transgeneracije (PDF)

2006 Diploma za film Katja – festival Videomanija (PDF)

2006 Nagrada in priznanja za predstavo Speče celice, videospot 10 let..za likovno delo in za mentorstvo – Festival Transgeneracije (PDF)

2006 Priznanje za film Katja – festval Videomanija (PDF)

2006 Priznanje za film Začetek Pozitiva – festival Videomanija (PDF)

2006 Priznanje za prispevek k promociji človekovih pravic za Nistagmus – natečaj varuha človekovih pravic (PDF)

2005 Nagrada za 1. mesto za animirani film Foringer – Ljubljanski filmski festival FF600? (PDF)

2005 Priznanja za videospot Maria, Winter song, animirana f. Bomba in Šnufer, za likovna dela – Festival Transgeneracije (PDF)

2005 Priznanje za film Raztreščen up – festival slovenskega mladinskega filma Videomanija (PDF)

2005 Priznanje, pohvala, diploma za filme Katja (1.mesto), Maria, Šnufer, Bombe – 6. TOTI filmski festival (PDF)

2004 Nagrada Čižek za najboljši kratki digič leta – Planet9 in Šola filmske pripovedi (PDF)

2004 Priznanja, diplome za kratke filme – 5.Toti mednarodni filmski festival (PDF)

2004 Priznanje za plesni video Neizbežen dan – Festival Transgeneracije (PDF)

2004 Zahvala KUDPozitiv za sodelovanje – Vesela jesen (PDF)

2003 Priznanja za animirani fim Kekec, likovna dela, plakat, Lej do luta, Na svoji zemlji, Kdo me riše, za mentorstvo – Festival Transgeneracije (PDF)

2003 Priznanje za 1. mesto med igranimi filmi Razprodaja sreče – VIII. festival neodvisnega filma SLO (PDF)

2002 Priznanja za predstavo Polnoletni, film Prepovedani vzornik, anim.filma , likovna dela, strip, mentorstvo – Festival Trans-e-generacije (PDF)

2002 Priznanje film Prepovedani vzornik Best film – SNIF mednarodni festival kratkega filma (PDF)

2002 Priznanje za 1. mesto med igranimi filmi Prepovedani vzornik – VII. festival neodvisnega filma SLO (PDF)

2002 Priznanje za najboljšo spletno stran Pozitiv digital – Festival e-schola (PDF)

2001 Priznanja za predstavo Če, če, če bula, likovne dosežke, strip, filme, Dargop. Dnevi ljubezni, Z-film – Festival Transgenerecije Y (PDF)

2001 Priznanje mentorju za najboljši koncept glasila Pozitv light – Festival vzgoje in izobraževanja (PDF)

2000 Priznanja za predstavo Reciklirani, Pesmi treh, likovna dela in fotografijo – festival Generacija X (PDF)

2000 Priznanje za najboljši koncept glasila Pozitiv Light – Festival vzgoje in izobraževanja (PDF)

1999 Priznanja za Z-film – IV. festival neodvisnega filma in videa Slovenije (PDF)

1999 Priznanje za glasilo Pozitiv Light – Sejem Vse za otroka (PDF)

1998 Nagrada za glasilo Pozitiv – Sejem vse za otroka (PDF)

BosanskiСрпски језикEnglishالعربيةDeutschSlovenščina