TEATER POZITIV

Ustanovljen je oktobra 1997. Sprva je deloval kot Gibalni teater Pozitiv, leta 2000 pa se je, s pojavom novih skupin znotraj plesno gledališke sekcije Pozitiva, preimenoval v Teater Pozitiv. Do leta 2020 je realiziranih 41 avtorskih predstav.

Omizje 4, avtorski projekt
Koncept: Patrik Komljenović, Urška Klajn Marion
Režija in scenarij: Urška Klajn Marion
Koreografija: Patrik Komljenović
Pomoč pri koreografiji: Miha Maver
Tehnična pomoč: Miha Maver
Oblikovanje svetlobe: Radovan Jaušovec
Vodenje tona: Miha Maver
Scenografija: Andrej Hribar
Izvajalci: Jon Ažman, Andraž Corn, Maj Lampreht, Patrik Komljenović
Produkcija: DIC, KUD Pozitiv v sodelovanju s Cukrarno
Premiera: Cukrarna, april, 2022 

Koncept
Omizje 4 je plesno-dramski eksperiment za režiserko in 4 igralce/gibalce/plesalce. Na Poljanski je v letu 2021 zasijala prenovljena Cukrarna, prostor, ki ga označujemo za spomenik slovenske moderne, saj so v njej ali tesno z njo kar nekaj let svojega življenja preživeli štirje slovenski modernisti – Dragotin Kette, Josip Murn Aleksandrov, Oton Župančič in Ivan Cankar. Obubožana Kette in Murn sta v Cukrarni tudi za vedno končala svojo vihravo pot, Župančič in Cankar pa sta svoji poti nadaljevala, njihova dela pa so postala markanten in pomemben zaznamek v slovenski književnosti.
Ko pomislimo na Cukrarno, najprej pomislimo predvsem na jetično hiranje in trpljenje ubogih poetov, Cankar je to hišo imenoval celo mrtvašnica. A vendar nam globlji vpogled v biografije in literarne stvaritve vseh štirih omenjenih kaže vse prej kot v bedi melanholije potapljajoče se mladeniče.
Avtorski projekt Omizje 4 sooči vse avtorje ter nas preko intenzivne fizične gledališke prakse in izbranih besedil avtorjev, ki soustvarjajo rdečo nit uprizoritve, popelje skozi njihove življenjske usode. Projekt se vsebinsko naslanja predvsem na ljubezen, povezanost, čutnost, tudi erotiko, vse to je moč zaznati v delih vseh štirih avtorjev. Cukrarna pa je predstavljena kot muza, njihov poosebljeni navdih, ki predstavlja neke vrste femme-fatale tistega časa oz. neko božanskost, s katero umetniki ne morejo shajati, prav tako pa ne morejo živeti brez nje. Ves čas gre za nasprotje in boj med erosom in tanatosom – željo po intenzivnosti čutenja na eni ter slutnjo smrti na drugi strani. Cukrarna jih obudi in pogubi hkrati. Sami pa zaradi svojih življenj in dragocenih zapuščin tako v poslopju Cukrarne kot tudi v širšem slovenskem literarnem in kulturnem kontekstu pustijo globoko in neizbrisljivo sled. 

Nasprotja – premiera nove predstave Teatra Pozitiv
Dobro – slabo, ljubezen – sovraštvo, črno – belo, levo – desno, svetlo – temno. Nasprotja nas spremljajo skozi celotno življenje in so prisotna na vsakem koraku. Največji izziv pa je, kako ta nasprotja zbližati. Vse pogosteje se dogaja, da so si nasprotja tako različna, da nikakor ne najdejo skupne točke oziroma spoštovanja med seboj. Kje je sredina, kje je zmernost, kje je sprejemanje tako ene, kot druge strani?
V plesno-gibalni predstavi se bomo srečali z mladimi protagonisti, ki zastopajo vsak svoja stališča, poglede in načela. Ali lahko, kot individualisti, presežejo svoja prepričanja in začnejo sprejemati drugače misleče? Je možno, da se različni posamezniki povežejo v eno celostno družbo, kjer drug drugega spoštujejo in sprejmejo?
Skozi gib, ples in igro bodo igralci raziskovali trenja med odnosi v današnji družbi, gledalce pa vzpodbudili, da zgradijo lastna stališča do zgoraj navedenih vprašanj in problematike.

Mentorstvo in režija: Miha Maver
Asistent režije: Patrik Komljenović
Koreografija: Miha Maver, Patrik Komljenović in izvajalci
Izvajalci: Nina Brandl, Klemen Bergoč, Nika Gašperčič, Tia Kadivnik, Domen Kene, Gaj Stantič Kobal, Pia Kološa,
Glasba: Domen Kene
Oblikovanje in vodenje svetlobe: Radovan Jaušovec Rado
Vodenje tona: May Jerko Trkaj
Scenografija: Andrej Hribar, Marko Omrzel
Producent: Drago Pintarič,
Produkcija: KUD Pozitiv, Dijaški dom Ivana Cankarja
Sofinancerji: MOL in JSKD RS
Premiera:Kreatorij, april 2022

 

PREDSTAVE TEATRA POZITIV

Nasprotja, 2022

Mentorstvo in režija: Miha Maver
Asistent režije: Patrik Komljenović
Koreografija: Miha Maver, Patrik Komljenović in izvajalci
Izvajalci: Nina Brandl, Klemen Bergoč, Nika Gašperčič, Tia Kadivnik, Domen Kene, Gaj Stantič Kobal, Pia Kološa,
Glasba: Domen Kene
Oblikovanje in vodenje svetlobe: Radovan Jaušovec Rado
Vodenje tona: May Jerko Trkaj
Scenografija: Andrej Hribar, Marko Omrzel
Producent: Drago Pintarič,
Produkcija: KUD Pozitiv, Dijaški dom Ivana Cankarja
Sofinancerji: MOL in JSKD RS
Premiera:Kreatorij, april 2022

PRIZNANJA IN NAGRADE:

Vizionar za najboljšo predstavo v celoti

Zlato priznanje za avtorski projekt Nasprotja

 

Freu(n)ds, 2021

Avtorski projekt Tetra Pozitiv, skupine Ivan Cankar
Mentorstvo in režija: Urška Klajn
Avtorji koncepta in besedila: Urška Klajn in igralci
Kostumografija: Ivana Tominc
Oblikovanje svetlobe: Radovan Jaušovec
Vodenje svetlobe: Radovan Jaušovec, Miha Maver
Vodenje tona: Sebastijan Rot
Svetovalca za gib: Patrik Komljenović, Nina Vončina

Za pomoč pri dramaturgiji se zahvaljujemo Simoni Semenič

Producenta: Manja Petelin, Drago Pintarič

Produkcija: Dijaški dom Ivana Cankarja in KUD Pozitiv

Sofinancerji: MOL in JSKD RS

 

Wetiko, 2021

LOOP, 2019

AMARANTH, 2019

Mentorstvo: Miha Maver
Režija: Špela Vene, Miha Maver
Koreografija: Špela Vene in izvajalci
Dramaturgija: Borut Bučinel
Tekst: Ema Ajster
Izvajalci: Ema Ajster, Nina Baškarad, Patrik Komljenović, Ema Krebs, Špela Vene, Nina Vončina
Oblikovanje in vodenje luči: Rado Jaušovec
Vodenje tona: Miha Maver
Kostumografija: Ivana Tominc
Fotografije: Borut Bučinel
Producenta: Manja Petelin, Drago Pintarič
Produkcija: Dijaški dom Ivana Cankarja in KUD Pozitiv
Premiera, Kreatorij, marec 2019
Sofinancerji: MOL in JSKD RS

PRIZNANJA IN NAGRADE:
Priznanje – VIZIJE regijsko (PDF)

BIG MOTHER, 2019

Avtorji besedila: Katarina Klajn, Urška Klajn in igralci
Režija: Urška Klajn
Kostumografija: Ivana Tominc
Oblikovanje in vodenje svetlobe: Radovan Jaušovec
Igrajo:
Ivo – Jon Ažman
Ivana – Nina Komel
Ivek – Patrik Komljenović
Iva – Lara Ostojić
Big Mother – Ana Miketič

Producenta: Manja Petelin, Drago Pintarič
Produkcija: Dijaški dom Ivana Cankarja in KUD Pozitiv

Indigo, 2018

Teater Pozitiv, skupina Ivan Cankar po motivih romana Ivana Cankarja Hiša Marije Pomočnice
Mentorstvo: Urška Arnšek, Urška Klajn
Izvajalci: Vanesa Drev, Patrik Komljenović, Ana Miketič, Lara Ostojić, Tesa Štihec
Posneti glas: Urška Klajn
Tekst, dramaturgija: Urška Arnšek
Režija, scenografija: Urška Klajn
Ilustracije: Nina Hočevar in Patrik Komljenović
Fotografije: Radovan Jaušovec
Grafike: delo različnih avtorjev
Grafična podoba: Patrik Komljenović
Kostumografija: Ivana Tominc
Oblikovanje svetlobe: Radovan Jaušovec
Vodenje luči: Radovan Jaušovec / Miha Maver
Izdelava scenografije: Andrej Hribar in Dualist d.o.o.
Izvršni producent: Drago Pintarič
Premiera: maj 2018
Producenta: Manja Petelin, Drago Pintarič
Produkcija: Dijaški dom Ivana Cankarja in KUD Pozitiv
Sofinancerji predstave: MOL in JSKD RS
Priznanje Vizije – regijsko INDIGO 2019

 

 

#realnost, 2018

Plesno – gledališka predstava Teatra Pozitiv, avtorski projekt
Mentorstvo in režija: Borut Bučinel in Miha Maver
Koreografija: Borut Bučinel, Miha Maver in izvajalci
Tekst: Drago Pintarič, Patrik Komljenović in izvajalci
Izvajalci: Jon Ažman, Ema Ajster, Nina Baškarad, Gloria Gračnar,
Vita Gradič, Patrik Komljenović in Špela Vene
Kostumografija: Ivana Tominc
Oblikovanje in vodenje luči: Borut Bučinel
Vodenje tona: Miha Maver
Fotografije: Drago Pintarič in izvajalci
Posneti glas: Nejc Bahor
Producenta: Manja Petelin, Drago Pintarič
Produkcija: Dijaški dom Ivana Cankarja in KUD Pozitiv
Kreatorij, Marec 2018
Sofinancerji: MOL in JSKD RS

PRIZNANJA in NAGRADE:
Priznanje – VIZIJE regijsko (PDF)
Priznanje – VIZIJE državno (PDF)

Pisatelj – tujec vsem in sebi, 2017

Avtorski projekt skupine Ivan Cankar.
Koncept in idejna zasnova: Urška Arnšek, Urška Klajn
Režija: Urška Klajn
Scenarij in dramaturgija: Urška Arnšek
Izvajalci: Nina Hočevar, Patrik Komljenović, Mario Lihteneger, Ana Miketič, Lara Ostojič, Minea Tkavc
Scenografija in grafična podoba: Maša Matoša
Kostumografija: Damir Raković / Atelje Ponorelii
Video: Maša Matoša, Nuša Ofentavšek
Glasba: Matija Marion
Tehnična pomoč: Miha Maver

PRIZNANJA in NAGRADE:
Priznanje – VIZIJE regijsko (PDF)

Popotniki, 2017

Avtorski projekt
Mentorstvo in režija: Borut Bučinel in Miha Maver
Koreografija: Borut Bučinel, Miha Maver in izvajalci
Teksti: Patrik Komljenović, Drago Pintarič in izvajalci
Izvajalci: Jon Ažman, Gloria Gračnar, Vita Gradič, Tajda Jug, Patrik Komljenović, Maša Majnik, Nina Sevšek in Špela Vene, Julija Brudar, Nina Vončina
Video manipulacija: Boštjan Božič (mentor), Patricija Fele in Bor Kokelj
Kostumografija: Damir Raković (Atelje Ponorelii)
Scenografija: Borut Bučinel, Andrej Hribar, Miha Maver in Radovan Jaušovec
Zvočni ambijent: Nal Volf
Avtorska glasba: Aljaž Galič, Jure Kovač, ZORKOW

PRIZNANJA in NAGRADE:
Priznanje za mentorstvo – Festival Transgeneracije (PDF)
Nagrada za izvirnost – mednarodni mladinski Stage festival (PDF)
Vizionar – festival Vizije (PDF)

Maya, 2016

Zasnova, realizacija, koreografija in videomapping: Borut Bučinel, Boštjan Božič, Radovan Jaušovec, Miha Maver ter izvajalci
Kostumografija: Damir Raković/Studio Ponorelii
Scenografija: Andrej Hribar in mentorji
Glasba: Interweb Gib
Manipuliranje s svetlobo in vizualnimi efekti: Julija Brudar, Vita Gradič, Tajda Jug, Vanja Miloš Jovanović, Luka Kirn, Patrik Komljenović, Eva Semolič, Olja Simčič In Špela Vene

PRIZNANJA in NAGRADE:
Priznanje za poseben dosežek – Festival Transgeneracije (PDF)
Obrazložitev priznanja – Festival Transgeneracije (PDF)

Matica, 2015

Zasnova, realizacija in koreografija: Borut Bučinel, Radovan Jaušovec, Miha Maver ter izvajalci
Kostumografija: Damir Raković/Studio Ponorelii
Scenografija: Andrej Hribar, Radovan Jaušovec, Miha Maver/ Glasba: Damir Avdić
Oblikovanje svetlobe, vodenje luči in tona: Borut Bučinel, Radovan Jaušovec, Miha Maver
Izvajalci: Julija Brudar, Vita Gradič, Patrik Komljenovič, Brigita Škoberne, Monika Šinkovec, Nika Vidovič, Nina Vončina, Martina Mohorič, Anka Zajc

PRIZNANJA in NAGRADE:
Diploma – festival STAGE, Romunija (PDF)
Priznanje – mednarodni festival Stage v Romuniji (JPG)
Vizionar za naracijo – festival Vizije (PDF)
Zahvala za sodelovanje – Kotorski festival (PDF)
Nagrada Grand prix – festival Juventafest (PDF)

Tretje, 2014

Režija in koreografija: Gea Erjavec
Video in oblikovanje svetlobe: Radovan Jaušovec
Scenografija: Radovan Jaušovec, Damir Rakovič, Andrej Hribar
Kostumi: Damir Rakovič – Atelje Ponorelii
Maska: Gea Erjavec, Sanja Halb
Izvajalci in soustvarjalci predstave: Sanja Halb, Nika Vidovič, Anka Zajc, Nina Vončina, Brigita Škoberne, Asta Brumen, Urška Paradiž in Patrik Komljenovič

PRIZNANJA in NAGRADE:
Priznanje za posebne dosežke – Festival Transgeneracije (PDF)
Priznanje – festival Vizije državno (PDF)
Priznanje – festival Vizije območno (PDF)
Nagrada za inovativen pristop k gledališki umetnosti – festival Juventafest (PDF)

Močnejši od sovraštva, 2014

Adaptacija teksta, besedilo: Matjaž Zorc
Režija in dramaturgija: Sebastjan Starič
Koreografija: Sebastjan Starič
Asistent koreografije: Miha Maver
Izvajalci: Matej Markovič, Natalija Kosmač, Darja Šenkinc, Blaž Bačar in Miha Maver
Oblikovanje svetlobe: Radovan Jaušovec
Video: Blaž Bačar

Hrabri novi svet, 2013

Režija in koreografija: Radovan Jaušovec, Gea Erjavec in Miha Maver / Oblikovanje svetlobe: Radovan Jaušovec/ Ton: Miha Maver/ Kostumi: Damir Rakovič – Studio Ponorelii/ Maska: Gea Erjavec, Sanja Halb / Izvajalci: Martina Mohorič, Maja Janeš, Sanja Halb, Erik Starc, Aljaž Rudolf Žan Dolinar, Darja Šenkinc in Nika Vidovič

PRIZNANJA in NAGRADE:
Nagrada – festival Juventafest (PDF)
Nagrada – Juventafest Grandprix (PDF)

Skodelica jazza, 2012

Režija in koreografija: Sebastjan Starič
Asistent režije: Radovan Jaušovec
Teksti: Nejc Bahor
Oblikovanje svetlobe: Radovan Jaušovec
Vodenje tona: Aleksander Plut
Video: Bojan Matjašič
Izvajalci: Gea Erjavec, Martina Mohorič, Maja Janeš, Natalija Kosmač, Sanja Halb, Miha Maver, Nejc Bahor, Blaž Bačar, Matej Markovič, Erik Starc, Žan Dolinar, Luka Bartol, Aljaž Rudolf, Filip Jembrih, Matic Veber

PRIZNANJA in NAGRADE:
Priznanje – festival Vizije (JPG)

BITI mali, 2012

Mentorji: Bara Kolenc, Bogdan Janković in Đorđe Marković
Izvajalci: Natalija Kosmač, Martina Mohorič, Aljaž Rudolf, Žan Dolinar, Matej Markovič, Blaž Bačar, Marko in Vuk Janković, Lovro Kolbl, Maja Janeš

Elita, 2012

Mentorja: Bara Kolenc in Radovan Jaušovec
Izvajalci: Žan Dolinar, Marina Mohorič, Natalija Kosmač, Aljaž Rudolf, Maja Janeš, Luka Bartol, Neža Zupanc, Matej Markovič in Lovro Kolbl

PRIZNANJA in NAGRADE:
Priznanje mentorjema – Festival Transgeneracije (PDF)
Priznanje – festival VIZIJE državno (PDF)
Priznanje – festival VIZIJE regijsko (PDF)

15. bojevnik, 2011

Režija in scenarij: Radovan Jaušovec
Dramaturgija: Bara Kolenc
Vodenje tona: Jernej Černalogar
Scenografija: Borut Bučinel, Radovan Jaušovec, Blaž Bačar
Izvajalci: Blaž Bačar, Nejc Bahor, Aleš Gibičar, Matej Markovič, Žan Dolinar, Luka Bartol

Nova generacija, 2010

Avtorja: Rado Jaušovec, Bara Kolenc
Teksti: Rado Jaušovec, Vid Čopi in Bojan Zakšek
Dramaturgija: Bara Kolenc
Koreografija: Rado Jaušovec, Bara Kolenc
Avtorska glasba: Jernej Černalogar
Izvajalci: Hana Hees Pavlinc, Luka Bartol, Ana Trebše, Hana Cimperman, Mateja Krušlin, Oliver Peljhan, Bojan Zakšek in Vid Čopi

 

Strup, 2009

Avtorja: Bara Kolenc in Radovan Jaušovec
Kostumi: Suzana Košir, Hana Hees Pavlinc
Oblikovanje svetlobe: Borut Bučinel, Blaž Bačar
Avtorska glasba: Jernej Černalogar
Izvajalci: Nina Dodlek, Erika Razpet, Maja Čemažar, Nejc Rutar, Hana Hees Pavlinc, Luka Antić, Lucija Vodopivc, Mateja Krušlin, Gruša Erjavec, Blaž Trušnovec, Ana Trebše in Maja Bertole

Ta stvar, 2008

Arjana Rožac, Alja Kapun
Kostumi: Suzana Košir
Oblikovanje svetlobe: Borut Bučinel
Igra: Katarina Rešek, Metka Čok, Andreja Mršnik, Ajda Plos, Uroš Kosovel, Nejc Rutar, Matjaž Kafol

Zmore ostriga, 2008

Scenarij in režija: Blaž Bačar in Nejc Bahor
Oblikovanje svetlobe:
Borut Bučinel
Izvajalci: Mateja Krušlin, Hana Jesih, Katja Curk, Saša Bizjak, Staš Vrenko, Luka Antič, Tadej, Podgornik, Odisej Trobentar

Na odprtem morju, 2008

Režija: Bogdan Janković
Izvajalci: Nejc Bahor, Blaž Bačar, Matjaž Zorc, Bara Kolenc, Borut Bučinel
Oblikovanje svetlobe: Borut Bučinel

Na drugi strani podplat, 2007

Režija in koreografija: Bara Kolenc
Izvajalci in soavtorji predstave: Maja Bertole, Blaž Bačar, Nejc Bahor, Gea Erjavec, Samo Gnezda, Radovan Jaušovec, Jelena Kantar, Maja Mikuletič
Scenografija: Borut Bučinel, Radovan Jaušovec
Kostumi: Suzana Košir
Oblikovanje svetlobe: Luka Curk
Ton: Borut Bučinel

Druga vrata, 2007

Režija, scenarij: Arjana Rožac
Mentor: Luka Škof
Oblikovanje svetlobe: Borut Bučinel
Scena: Radovan Jaušovec
Izvajalci: Sašo Maček, Uroš Kosovel, Metka Čok, Jure Pahar, Saša Bizjak

PRIZNANJA in NAGRADE:
Priznanje – Festival Transgeneracije (PDF)

Speče celice, 2006

Borut Bučinel, Bara Kolenc in Radovan Jaušovec
Izvajalci in soavtorji predstave: Blaž Bačar, Nejc Bahor, Neja Curk, Gea Erjavec, Samo Gnezda, Jelena Kantar, Dejan Kušer, Urša Mikelj, Maja Mikuletič, Erik Pavusa, Barbara Rupar in Gregor Turk

PRIZNANJA in NAGRADE:
Priznanje za izjemen prispevek – Festival Transgeneracije (PDF)

Tik pred spanjem, 2005

Skupina 3D
Režija: Alja Kapun
Kostumi: Suzana Košir
Oblikovanje svetlobe: Radovan Jaušovec
Izvajalci: Miroslav Mišljen, Neža Pavšič, Kristina Rajgel, Arijana Rožac, Nik Rovan

Mapija, 2005

Radovan Jaušovec, Coreo Balfour in izvajalci
Kostumi: Suzana Košir
Izvajalci: Blaž Bačar, Samo Gnezda, Dejan Kušar, Erik Pavusa, Gregor Turk, Sebastjan Jagarinec

BU-FA, 2005

skupina Pionirčki / Bara Kolenc in Borut Bučinel
Kostumi: Suzana Košir in izvajalci
Izvajalci: Maja Mikuletič, Jelena Kantar, Mury Krasnik, Samo Gnezda, Gea Erjavec, Urša Mikelj, Neja Curk

Marioneta, 2005

Scenarij, režija, izdelava lutke, kostumografija, scenografija in igra: Miroslav Mišljen
Glasbena spremljava: Nika Tkalec, flavta in Nina Pirc, violina
Mentorica: Barbara Bulatovič
Oblikovanje svetlobe: Borut Bučinel

Kaskaderji za enkratno uporabo, 2004

Vodja delavnice: Coreo Balfour
Asistent: Radovan Jaušovec
Izvajalci: Blaž Bačar, Sebastjan Jagarinec, Samo Gnezda, Dejan Kušar, Erik Pavusa, Gregor Turk
Oblikovanje svetlobe: Radovan Jaušovec
Kostumi: Suzana Košir
Risba: Aleš Gibičar
Oblikovanje: Bojan Matjašič

Odiseja 2004, 2004

Avtorja: Borut Bučinel, Bara Kolenc/ Režija: Borut Bučinel
Koreografija: Bara Kolenc
Izvajalci: Maja Mikuletič, Nina Potočnik, Jelena Kantar, Sebastjan Jagarinec, Samo Gnezda, Blaž Bačar
Oblikovanje svetlobe: Borut Bučinel
Vodenje tona: Uroš Gorenc
Kostumi: Suzana Košir
Scenografija: Borut Bučinel
Oblikovanje: Aleš Gibičar, Bojan Matjašič

Karčy, novodobni božji posrednik, 2004

Avtorja: Radovan Jaušovec, Gašper Antauer
Režija: Radovan Jaušovec
Koreografija: Radovan Jaušovec, Gašper Antauer
Izvedba: Teater Pozitiv, skupina Radotovi bruhači
Izvajalci: Irena Cvek, Ana Jerkič, Urška Cesar, Ariana Rožac, Valentina Stopar, Rok Germovšek, Matjaž Zorec, Marko Jenič, Andrej Mavrič, Blaž Bačar, Miroslav Mišljen
Scenarij: Gašper Antauer
Oblikovanje svetlobe: Radovan Jaušovec
Vodenje tona: Aleš Gibičar

Janis, neznana biografija, 2003

Režija: Tomaž Štrucl
Izvajalci: Peter Berložnik, Miko Coif, Jure Drobnjak, Lea Fabjan, Sebastjan Jagarinec, Sara Kuret, Manjana Zadravec
Scenarij: Tomaž Štrucl in izvajalci
Oblikovanje svetlobe: Tomaž Štrucl/ Kostumi: Suzana Košir
Vodenje tona: Uroš Gorenc
Računalniška animacija: Marko Vidmar
Oblikovanje: Atej Tutta

 

Lej do luta, 2003

Scenarij in režija: Bara Kolenc
Koreografija: Bara Kolenc in izvajalci
Izvedba: Teater Pozitiv, skupina za sodobni ples
Izvajalci: Maja Bertole, Ajda Rajner, Borut Bučinel, Jernej Černalogar, Suzana Košir, Sandi Lenko, Gea Erjavec, Manja Obid
Organizatorica: Erika Šešek
Oblikovanje svetlobe: Tomaž Štrucl
Kostumografija: Bara Kolenc in izvajalci
Scenografija: Bara Kolenc in izvajalci
Oblikovanje: Atej Tutta

 

Kdo me riše, 2003

Režija: Borut Bučinel
Scenarij in koreografija: Borut Bučinel in izvajalci
Izvajalci: Maja Bertole, Jernej Černalogar, Gea Erjavec, Miha Maver, Rado Jaušovec, Manja Obid, Bojan Zupančič
Oblikovanje svetlobe: Igor Remeta, Borut Bučinel
Glasba: Borut Praper
Kostumi: Suzana Košir
Scenografija: Stane Kink, Brane Potočan
Fotografija: Andrej Mavrič
Oblikovanje: Atej Tutta

Razredni sovražnik, 2002

Režija, koreografija in scenarij: Barabe in Tomaž Štrucl
Asistentka režije in koreografije: Alja Kapun
Izvajalci: Peter Berložnik, Miko Coif, Jure Drobnjak, Sara Kuret, Manjana Zadravec
Oblikovanje svetlobe: Tomaž Štrucl
Vodenje tona: Uroš Gorenc
Kostumografija: Suzana Košir
Oblikovanje: Marija Nabernik
Fotografija: Nace Zavrl
Avtorska glasba: LEAF-FAT, Mitja Vrhovnik Smrekar
Mentorica: Erika Šešek

Polnoletni, 2002

Avtor, scenografija, koreografija: Borut Bučinel in izvajalci
Režija: Borut Bučinel
Izvajalci: Maja Bertole, Jernej Černalogar, Sandi Lenko, Radovan Jaušovec, Miha Maver, Andrej Mavrič, Marija Nabernik, Manja Obid, Mojca Sarjaš
Oblikovanje svetlobe: Tomaž Štrucl
Vodenje tona: Borut Praper
Kostumografija: Suzana Košir
Mentor: Sebastjan Starič

PRIZNANJA in NAGRADE:
Priznanje za izjemen prispevek – Festival Trans-e-generacije (PDF)

Če, če, če … bula, 2001

Režija, koreografija: Bara Kolenc
Asistent koreografije: Borut Bučinel
Scenarij: Bara Kolenc in izvajalci
Izvedba: plesno-gledališka skupina Gustil in Gertrude
Izvajalci: Leja Benedičič, Peter Berložnik, Ajda Bezgovšek, Borut Bučinel, Jure Drobnjak, Alja Kapun, Suzana Košir, Melita Pavšič, Urška Vižintin
Oblikovanje svetlobe: Tomaž Štrucl
Vodenje tona: Brane Zorman
Scenografija, kostumi in design: Suzana Košir, Vera Kraševec, Mira Narobe

PRIZNANJA in NAGRADE:
Priznanje za izjemen prispevek – Festival Transgenerecije Y (PDF)

Planet DIC, 2001

Avtor: Sebastjan Starič in izvajalci
Mentor: Drago Pintarič
Izvajalci: Maja Bertole, Borut Bučinel, Jernej Černalogar, Radovan Jaušovec, Sandi Lenko, Miha Maver, Marija Nabernik, Manja Obid, Mojca Sarjaš, Dida Zakelšek, Andrej Mavrič
Režiser: Sebastjan Starič
Scenarij: Sebastjan Starič, Drago Pintarič in izvajalci
Oblikovanje svetlobe: Tomaž Štrucl
Video: Matjaž Mrak, Andrej Kovač. Miha Klep
Vodenje tona: Borut Praper
Scenografija, kostumi in design: Suzana Košir, Vera Kraševec, Mira Narobe

Echo / koprodukcija s skupino U.F.O, 2001

Mentorja: Veronika Gaber, Erika Šešek
Izvajalci: Saša Avdič, Ivana Božič, Klemen Brnobič, Radovan Jaušovec, Sandi Lenko, Jelena Prahovič, Mojca Sarjaš, Robi Vlah, Dida Zakelšek
Režija, koreografija in strokovno vodstvo: Sebastjan Starič
Avtorska glasba in vodenje tona: Borut Praper
Oblikovanje svetlobe: Tomaž Štrucl
Oblikovanje: Mira Narobe

Reciklirani, 2000

Avtor: Sebastjan Starič in izvajalci
Mentorja: Erika Šešek, Drago Pintarič
Izvajalci: Maja Bertole, Ivana Božič, Borut Bučinel, Radovan Jaušovec, Sandi Lenko, Andrej Mavrič, Marija Nabernik, Manja Obid, Dida Zakelšek
Režiser: Sebastjan Starič
Avtorska glasba: Borut Praper, Borut Bernik, Pozitiv orcestra
Oblikovanje svetlobe: Tomaž Štrucl
Vodenje tona: Borut Praper
Scenografija in design: Vera Kraševec, Mira Narobe
Kostumi: Pia Premzl

PRIZNANJA in NAGRADE:
Priznanje za izjemen prispevek – festival Generacija X (PDF)

Dargop, duh pograda, 1999

Mentorja: Veronika Gaber, Erika Šešek
Izvajalci: Saša Avdič, Ivana Božič, Klemen Brnobič, Radovan Jaušovec, Sandi Lenko, Jelena Prahovič, Mojca Sarjaš, Robi Vlah, Dida Zakelšek
Režija, koreografija in strokovno vodstvo: Sebastjan Starič
Avtorska glasba in vodenje tona: Borut Praper
Oblikovanje svetlobe: Tomaž Štrucl
Oblikovanje: Mira Narobe

Mora sedemkrat nora, 1998

Režija: Sebastjan Starič
Izvajalci: Tomaž Breznikar, Izidor Kopavnik, Nadja Batistič, Alja Kapun, Eva Klinc, Bojan Matjašič, Miha Maver, Boštjan Papič, Anja Pirjevec, Lina Ravbar, Matjaž Robnik, Darja Sever, Borut Vasle, Neva Zec
Kostumi: Katarina Starič
Oblikovanje svetlobe: Tomaž Štrucl

BosanskiСрпски језикEnglishالعربيةDeutschSlovenščina