PROJEKT BITI

BITI: obstajati, živeti, sodelovati, spoštovati, ZAVEDATI SE sebe, sveta okoli sebe, svojega mesta in odgovornosti v njem.

O PROJEKTU

Projekt poteka od leta 2009 v Dijaškem domu Ivana Cankarja in je postal platforma, ki vključuje in povezuje različne projekte in dejavnosti v domu.

Namenski cilj projekta je ozaveščanje mladih o sebi in svojem mestu v svetu, svojem bivanju in so-odgovornosti zase in svet, na katerega lahko vplivamo in ga spreminjamo. Sprememba se začne zdaj in tukaj, pri sebi in v okolju v katerem živimo in delujemo. Orodja za spremembo so različne umetnostne prakse in druge kreativne dejavnosti ter veščine, ki omogočajo timsko delo in sodelovanje.

Svet se začne v naši glavi in v domačem okolju. Slogan “DIC je svet” in projekt BITI sta dve plati iste medalje. DIC predstavlja dejanski fizični (lokalni) in virtualni (globalni) prostor. Ljudje, ki ta prostor fizično poseljujejo (500 dijakov, 60 študentov, 60 zaposlenih, številni zunanji sodelavci, posamezniki in partnerske organizacije; mentorji, bivši dijaki, simpatizerji …), predstavljajo matrico dejanskega sveta, ki ga je mogoče spreminjati in soustvarjati. Gre za »laboratorij«, ki omogoča merjenje učinkov projekta tako na materialni kot na zavestni ravni.
Orodja in metode dela, s katerimi se ga lotevamo, so sodobna digitalna orodja ter multimedijske umetniške prakse, organizacija dogodkov ter konkretne akcije. Delo temelji na neformalnem, izkustvenem, vrstniškem in medgeneracijskem učenju.
Projekt poteka na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

BITI KNJIŽICE

BITI PRODUKCIJA
PLESNE IN GLEDALIŠKE PREDSTAVE
VIDEO

VIDEO PRODUKCIJA V OKVIRU PROJEKTA BITI

BITI Mlad, 2015
DIC, 2013
Hočemo zelenice prostor in prihodnost
BITI državljan, 2013
Dobrodošli doma / koprodukcija z zavodom Zvviks, 2011
Phobia, 2011
Recycling, 2011
Eco guerilla and divided city, 2011
Da me vidi Babo, 2011
Poletje ljubezni, 2011
Pogovor z dr Metko Kuhar, 2010
Face Knockout – video delavnica, 2010
Hemeroidi, 2010
Loneliness, 2010
Plastika da ali ne?, 2010
Skriti zaklad, 2010
Flaška, 2010
Recikliraj / Kindr jajc, 2009
Pazi se planet, 2009
BITI strup, 2009
Pogovor z dr Rajko Muršičem, 2009
Art core BITI, 2009

MEDNARODNA RAVEN PROJEKTA / IZMENJAVE, KONFERENCE...

Mednarodna izmenjava: BITI IN (2018)

Mednarodna izmenjava: BITI mlad (2015)

Mednarodna izmenjava: BITI državljan (2013)

Mednarodna izmenjava: BITI MOSTar (2012)

Konferenca: BITI 5. medkulturna izmenjava dobrih praks (2011)
Poročilo o 5. medkulturni izmenjavi dobrih praks (PDF dokument – slovensko)
Summary Report on the Fifth Intercultural Practice Exchange (PDF dokument – english)

Mednarodna izmenjava: BITI Youth exchange (2011)

BosanskiСрпски језикEnglishالعربيةDeutschSlovenščina